TECHNIK ÚDRŽBY - PREVÁDZKOVÝ ELEKTRIKÁR

Miesto práce / Lokalita :

 • Bratislava – Staré Mesto
 • Bratislava – Patrónka
 

Druh pracovného pomeru :

 • plný úväzok
 • živnosť
 

Termín nástupu :

 • ihneď, resp. dohoda
 

Ponúkaný plat (brutto) :

 • dohodou
 

Náplň práce :

 • preventívnu a kontrolnú činnosť v oblasti opráv, údržby a zabezpečenia bezporuchového chodu silnoprúdových zariadení a príslušných elektrických rozvodov podľa platných prevádzkových predpisov vydaných pre jednotlivé objekty v nasledovnom rozsahu: od NN rozvodní, svetelnej, zásuvkovej a motorickej inštalácie vrátane bleskozvodov, vonkajšieho osvetlenia a káblových prípojok vrátane uzemnenia
 • bežné prevádzkové údržbárske práce na jednotlivých spravovaných objektoch
 • práca v posunutých zmenách podľa potreby prevádzky objektu, držanie pohotovosti
 • zamestnanec je povinný plniť ostatné úlohy súvisiace s výkonom pracovnej činnosti podľa potrieb zamestnávateľa, pokynov a príkazov priameho nadriadeného, pokiaľ tieto nie sú v rozpore so zákonom
 • je povinný dodržiavať interné postupy spoločnosti pre oblasť environmentu, firemných noriem, smerníc a inštrukcií podľa environmentálneho zákona a následných predpisov.
 

Osobné predpoklady a zručnosti :

 • stredoškolské vzdelanie bez maturity, stredoškolské s maturitou, elektrotechnické
 • platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti : § 21, 22, 23
 • schopnosť samostatne a iniciatívne pracovať
 • schopnosť riešiť problémy
 • schopnosť pracovať v tíme
 • kreativita, flexibilita, komunikatívnosť
 • vodičský preukaz skupiny B /nie je podmienkou/
 • dokonalý prehľad v oblasti a znalosť problematiky
 • prax na podobnej pracovnej pozícii
 

Zamestnanecké výhody / benefity :

 • práca v stabilnej spoločnosti
 • 5 dní dovolenky navyše
 • osobné ohodnotenie
 • balík zamestnaneckých výhod
 

Kontakt : E-mail : info@d-fs.sk Tel : 02/59 418 314 (Volať Po – Pia od 9 – 16 hod.)

DISPEČER

Miesto práce / Lokalita :

 • Bratislava – Staré Mesto
 • Bratislava – Patrónka
 

Druh pracovného pomeru :

 • plný úväzok
 • živnosť
 

Termín nástupu :

 • ihneď, resp. dohoda
 

Ponúkaný plat (brutto) :

 • dohodou
 

Náplň práce :

 • prevádzkový dispečer obsluhuje inteligentný riadiaci systém budovy  zameraný na efektívnosť chodu prevádzky, zabezpečenia tepelnej pohody a správnej mikroklímy v priestoroch v budove,
 • v poobedňajších hodinách, počas voľných dní a sviatkov riadi činnosť prevádzkových pracovníkov,
 • kontroluje činnosť výťahov pomocou riadiaceho systému,
 • v poobedňajších hodinách, počas voľných dní a cez sviatky zabezpečuje prevádzku zasadacích miestností,
 • v poobedňajších hodinách, počas voľných dní a cez sviatky zabezpečuje požiadavky nájomcov na opravy zo všetkých nehnuteľností v správe DFS
 • v poobedňajších hodinách, počas voľných dní a cez sviatky zodpovedá za priepustnosť prístupových plôch, chodníkov a parkovísk v zimnom období podľa smernice zimnej údržby, zvoláva pracovníkov na výkon zimnej údržby,
 • práca v posunutých zmenách podľa potreby prevádzky objektu, držanie pohotovosti
 • zamestnanec je povinný plniť ostatné úlohy súvisiace s výkonom pracovnej činnosti podľa potrieb zamestnávateľa, pokynov a príkazov  priameho  nadriadeného,  pokiaľ  tieto nie sú v rozpore so zákonom
 • je povinný dodržiavať interné postupy spoločnosti pre oblasť environmentu, firemných noriem, smerníc a inštrukcií podľa environmentálneho zákona a následných predpisov
 

Osobné predpoklady a zručnosti :

 • Stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie
 • Platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti : § 21, 22, 23
 • Organizačné schopnosti
 • Schopnosť samostatne a iniciatívne pracovať
 • Schopnosť pracovať v tíme
 • Kreativita, flexibilita, komunikatívnosť
 • Ovládanie práce s PC (Word, Excel)
 • Vodičský preukaz skupiny B /nie je podmienkou/
 • Dokonalý prehľad v oblasti a znalosť problematiky
 

Zamestnanecké výhody / benefity :

 • práca v stabilnej spoločnosti
 • 5 dní dovolenky navyše
 • osobné ohodnotenie
 • balík zamestnaneckých výhod
 

Kontakt : E-mail : info@d-fs.sk Tel : 02/59 418 314 (Volať Po – Pia od 9 – 16 hod.)

TECHNIK ÚDRŽBY – ÚDRŽBÁR

Miesto práce / Lokalita :

 • Bratislava – Staré Mesto
 • Bratislava – Patrónka
 

Druh pracovného pomeru :

 • plný úväzok
 • živnosť
 

Termín nástupu :

 • ihneď, resp. dohoda
 

Ponúkaný plat (brutto) :

 • dohodou
 

Náplň práce :

 • pravidelnú odbornú starostlivosť o technologické zariadenia (SHZ, EPS, DRSP, plynové kotolne a pod.)
 • pravidelnú údržbu zvereného objektu
 • vykonávanie drobných pomocných údržbárskych prác
 • práca v posunutých zmenách podľa potreby prevádzky objektu, držanie pohotovosti – táto podmienka je závislá od objektu
 • zamestnanec je povinný plniť ostatné úlohy súvisiace s výkonom pracovnej činnosti podľa potrieb zamestnávateľa, pokynov a príkazov  priameho  nadriadeného,  pokiaľ  tieto nie sú v rozpore so zákonom
 • je povinný dodržiavať interné postupy spoločnosti pre oblasť environmentu, firemných noriem, smerníc a inštrukcií podľa environmentálneho zákona a následných predpisov.
 

Osobné predpoklady a zručnosti :

 • stredoškolské vzdelanie bez maturity, stredoškolské s maturitou, elektrotechnické
 • schopnosť samostatne a iniciatívne pracovať
 • schopnosť riešiť problémy
 • schopnosť pracovať v tíme
 • kreativita, flexibilita, komunikatívnosť
 • vodičský preukaz skupiny B /nie je podmienkou/
 • dokonalý prehľad v oblasti a znalosť problematiky
 • prax na podobnej pracovnej pozícii
 

Zamestnanecké výhody / benefity :

 • práca v stabilnej spoločnosti
 • 5 dní dovolenky navyše
 • osobné ohodnotenie
 • balík zamestnaneckých výhod
 

Kontakt : E-mail : info@d-fs.sk Tel : 02/59 418 314 (Volať Po – Pia od 9 – 16 hod.)

UPRATOVAČ/UPRATOVAČKA

Miesto práce / Lokalita :

 • Bratislava – Staré Mesto
 • Karlova Ves
 • Koliba
 • Patrónka
 

Druh pracovného pomeru :

 • plný úväzok
 • živnosť
 • 4 až 8 hodinové pracovné úväzky
 

Termín nástupu :

 • Ihneď, resp. dohoda
 

Ponúkaný plat (brutto) :

 • dohodou
 

Náplň práce :

 • upratovacie práce v interiéroch budov, spoločné priestory, kancelárske priestory a sociálne zariadenia.
 

Osobné predpoklady a zručnosti :

 • skúsenosti s upratovaním, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita, zmysel pre detail, lojálnosť.
 

Zamestnanecké výhody / benefity :

 • ponúkame prácu v stabilnej spoločnosti
 • 5 dní dovolenky navyše
 • osobné ohodnotenie
 • balík zamestnaneckých výhod
 

Kontakt : E-mail : cleaning@d-fs.sk Mobil : 0911 695 518 (Volať Po – Pia od 8 – 16 hod.)