Spravované projekty
Lokalita

TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, vlastní nehnuteľnosti – nebytové priestory, v ktorých prevádzkuje maloobchodné predajne potravín alebo ich prenajíma. Ide o objekty, ktoré majú charakter nákupných stredísk, obchodných domov, polyfunkčných objektov alebo samostatne stojacich účelových budov.

Rozsah služieb

Naša spoločnosť zabezpečuje služby spojené s výkonom správy a údržby objektov spoločnosti TERNO Slovensko, spotrebné družstvo.

 

Ako správca zabezpečujeme nasledovné služby:

 

 • manažment technickej správy objektov,

 • zabezpečenie bežnej údržby,

 • zabezpečenie drobných opráv,

 • vypracovanie ponúk na opravy,

 • príprava plánu revízií a odborných prehliadok,

 • vedenie dokumentácie súvisiacej so správou,

 • energetický manažment,

 • záhradnícke služby,

 • likvidácia odpadu,

 • upratovanie,

 • zimná údržba (odstraňovanie snehu, posyp),

 • deratizácia,

 • služby v oblasti súkromnej bezpečnosti,

 • služby požiarnej ochrany (hasiace zariadenia, hydranty, požiarne uzávery),

 • údržba, servis a revízie technologických zariadení,

 • obsluha a servis klimatizácie, vzduchotechniky, vykurovania,

 • servis zdvíhacích zariadení (vyrovnávacie plošiny, výťahy, mreže).

Štatistické informácie

Celková plocha objektov v správe je cca 43 000 m².

Referencie

Objekty v správe:

 

Drotárska 51, 811 02 Bratislava

Svätoplukova 11/B, 902 01 Pezinok

Homolová 2, 841 02 Bratislava

Bratská 3, 851 01 Bratislava

J. Kostru 1, 841 07 Bratislava

Pekná cesta 2/A, 831 54 Bratislava

Kašmírska 5, 821 04 Bratislava

Jasovská 3/A, 851 07 Bratislava

Seberíniho 14, 821 03 Bratislava

Starhradská 1, 821 03 Bratislava

Miletičova 9, 821 08 Bratislava

Hraničná 20, 821 05 Bratislava

Stromová 16, 833 02 Bratislava

Nobelova 3/A, 831 02 Bratislava

Osloboditeľská 22, 831 07 Bratislava

Balkánska 133, 851 10 Bratislava

Drieňová 40, 821 02 Bratislava

Ovocná 10, Bratislava-Jarovce

Šíravská 1, Bratislava-Vrakuňa

Gaštanová 8, Bratislava

Kubániho 16, Bratislava