Spravované projekty
Lokalita

Westend Park sa nachádza v mestskej časti Karlova Ves – Patrónka. Táto lokalita je dokonalou kombináciou krásnej prírody a kompletne vybudovanej infraštruktúry. Patrónka je dôležitý dopravný uzol v Bratislave, ktorý dostal meno podľa továrne na výrobu nábojov (patrónov), ktorá sa v tejto lokalite kedysi nachádzala. Do druhej svetovej vojny znel oficiálny názov lokality Westend, resp. Západ. Rozprestiera sa v okolí križovatky komunikácií Lamačská cesta, Mlynská dolina, Limbová a Brnianska smerom na západ k areálu SAV. Samozrejmosťou je bezproblémové napojenie na diaľničný obchvat Bratislavy. Nachádza sa tu aj zastávka SAD a MHD a prístupová cesta na Železnú studienku – do jednej z najkrajších a Bratislavčanmi najvyhľadávanejších zelených častí mesta. Zároveň je lokalizovaný neďaleko od centra v prostredí, ktoré je obklopené lesom.

Charakteristika projektu

Westend Park tvorí v súčasnosti komplex budov Westend Tower vrátane parkovacieho domu, Westend Court, Westend Point, Westend Square a Westend Gate. Nájomníci majú k dispozícii dostatok parkovacích miest vonku, v podzemnej garáži a v 5-poschodovom parkovacom dome.

 

Administratívne priestory budov sú vhodné na moduláciu podľa požiadavky klienta. Samozrejmosťou sú klimatizované priestory a vybavenie sociálnymi zariadeniami. Budovy sú vybavené najmodernejšími systémami, ako EPS, SHZ, MaR, CCTV, ktoré zvyšujú štandard priestorov a napomáhajú hlavne ich bezpečnosť. V areáli sa nachádza Slovenská pošta, bankomat Unicredit Bank aj s pobočkou, kaviareň, pizzeria, stravovacie zariadenia, kvetinárstvo a trafika.

 

 

Westend Tower je 66 metrov vysoká 16-poschodová budova so 6 600 metrami štvorcovými kancelárskej plochy v štandarde „A" zrekonštruovaná v roku 2002. V súčasnosti je obsadená klientmi z rôznych podnikateľských sfér. Súčasťou je kaviareň, jedáleň a zasadacia miestnosť s kapacitou 60 osôb. K budove prináleží garážový dom, v ktorom sa nachádzajú skladové priestory.

 

Westend Court má 9 nadzemných podlaží, pričom firma Siemens má prenajatú väčšinu priestorov. Koncern Siemens patrí k najvýznamnejším elektrotechnickým koncernom. Ako jediná firma na svete pokrýva prakticky celé spektrum elektrotechniky a elektroniky. Okrem nich tu pôsobí na jednom poschodí aj firma ABB, ktorá sa venuje efektívnemu využívaniu elektrickej energie a zvyšovaniu priemyselnej produkcie.

 

 

Ďalej sa tu nachádza 5-podlažný objekt s administratívnymi priestormi Westend Point, ku ktorému prináleží 112 parkovacích miest pred budovou a vo dvore, kde donedávna sídlila spoločnosť J&T.

 

 

Prevádzka budovy Westend Square sa spustila 1. septembra 2011 príchodom poisťovne Generali, ktorá má v nájme 7 zo 17 nadzemných podlaží a klientske centrum s podateľňou na prízemí. Ďalším nájomníkom je firma Skytoll. Táto firma sa zaoberá prevádzkou komplexnej služby elektronického výberu mýta v Slovenskej republike. Ďalší nájomca je firma Siemens s.r.o. - tvorí 9 divízií, ktoré patria k trhovým lídrom v v oblastiach elektrifikácie, automatizácie a digitalizácie. Nerušiaca architektúra stavby a moderne zariadená budova so službami recepcie sa stala novou dominantou bratislavskej Patrónky. K dispozícii sú 3 podzemné podlažia s 260 parkovacími státiami chránené vstupnými a výstupnými rampami a taktiež kontrolované súkromnou bezpečnostnou službou. Súčasťou sú aj skladové priestory na prenájom. Celková plocha administratívnych priestorov a obchodných prevádzok vo Westend Square je viac ako 17 000 štvorcových metrov. V budove sa nachádza jedáleň, trafika, kvetinárstvo a kaviareň.

 

Westend Gate

Westend Gate predstavuje kancelárske priestory štandardu A. Architektúra projektu odzrkadľuje najnovšie trendy na poli moderných kancelárskych priestorov. Vo dvoch budovách je k dispozícií takmer 35 000 m2 prenajímateľnej plochy administratívnych, obchodných a skladových priestorov, ktoré predstavujú jednu z najväčších podlahových výmer na trhu kancelárií. Obidve budovy majú deväť nadzemných podlaží a komplex disponuje tromi podzemnými podlažiami, kde sa nachádza 537 parkovacích miest. Zamestnanci majú k dispozícii doplnkové služby, ako je kantína, reštaurácie , kaviareň a kompletné zázemie pre cyklistov vrátane spŕch. Pri stavbe prebehla aj kompletná úprava križovatky a výstavba nového kruhového objazdu, čo zabezpečilo plynulejšie dopravné napojenie na Lamačskú cestu.

Rozsah služieb

Ako správa budov Westend Parku zabezpečujeme nasledujúce služby:

 

 • dodávku všetkých energií (voda, elektrická energia, plyn),
 • nonstop dispečing,
 • monitorovanie priestorov bezpečnostnými kamerami,
 • zabezpečenie bezpečnostnej a informačnej služby v rozsahu stráženia vstupov a výstupov do budovy a z budovy pomocou elektronických návštevníckych kariet, pochôdzkovej služby po areáli, identifikácie osôb pri vstupe a výstupe do budovy,
 • poskytovanie základných informácií o prenajímateľovi a spoločnostiach užívajúcich priestory nachádzajúce sa v areáli,
 • údržbu vnútorných priestorov,
 • údržbu zelených plôch a záhradnícke služby,
 • deratizáciu a dezinfekciu priestorov,
 • letnú a zimnú údržbu v areáli Westend Parku,
 • revízie technického vybavenia z hľadiska požiarnej ochrany v takom rozsahu, aby vyhovovali požiadavkám príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky o požiarnej ochrane,
 • revízie technického vybavenia v rozsahu plánu preventívnej údržby,
 • čistenie fasád a okien dvakrát ročne,
 • čistenie spoločných priestorov a miestnych komunikácií v areáli,
 • prevádzkovanie a údržbu osvetlenia v rámci areálu,
 • odvoz odpadu,
 • správu kľúčového hospodárstva.
Štatistické informácie
Základná charakteristika Westend Tower vrátane garážového domu Základná charakteristika Westend Court
Výmera pozemku 6 573 m2 Výmera pozemku 3 158 m2
Zastavaná plocha 3 289 m2 Zastavaná plocha 1 726 m2
Celková úžitková plocha 7 400 m2 Celková úžitková plocha 8 945,3 m2
Celková kancelárska plocha 6 000 m2 Celková kancelárska plocha 7 452 m2
Celková retail plocha 600 m2 Celková retail plocha 790,63 m2
Celková skladová plocha 900 m2 Celková skladová plocha 702,67 m2
Počet parkovacích boxov 526

 

Základná charakteristika Westend Point Základná charakteristika Westend Square
Výmera pozemku 11 730 m2 Výmera pozemku 5 176 m2
Zastavaná plocha 4 901 m2 Zastavaná plocha 4 072 m2
Celková úžitková plocha 7 500 m2 Celková úžitková plocha 21 412,90 m2
Celková kancelárska plocha 6 200 m2 Celková kancelárska plocha 18 773,80 m2
Ostatné plochy 1 300 m2 Celková retail plocha 1 303,80 m2
Počet parkovacích boxov 112 Celková skladová plocha 1 335,30 m2
Počet parkovacích boxov 260

Základná charakteristika Westend Gate
Výmera pozemku 11 191 m2
Zastavaná plocha 3 141 m2
Celková úžitková plocha 34 949 m2
Celková kancelárska plocha 32 105 m2
Celková retail plocha 1 633 m2
Celková skladová plocha 1 211 m2
Počet parkovacích boxov v podzemnej garáži 537
Počet parkovacích boxov pred objektom 40

 

Referencie

TOP klienti:

IBM Slovensko, spol. s r.o.

Generali Poisťovňa, a. s.

Siemens, s.r.o.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

SkyToll, a. s.

Web projektu:

www.westend.sk