Základné údaje o spoločnosti DANUBE FACILITY SERVICES, s.r.o

Obchodný názov:DANUBE FACILITY SERVICES, s.r.o.
Druh obchodnej spoločnosti:spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:35 953 705
DIČ:2022063450
Sídlo:River park, Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava
Zodpovedný zástupca:Ľuboš Horyl – konateľ spoločnosti
Štatutárny orgán:konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: J&T Banka, a. s., pobočka zahraničnej banky Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava
Číslo účtu: 1200005839/8320
IBAN: SK6083200000001200005839
SWIFT: JTBPSKBA
Zapísaná:OR vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo: 37455/B
Základné imanie:6 638 eur (zložené v hotovosti)
Poistenie:Poistenie zodpovednosti za škody do výšky 2 000 000 eur

DANUBE FACILITY SERVICES, s.r.o.

River park
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava

Tel: +421 903 266 297
E-mail: info@d-fs.sk

Kontaktný formulár
Odoslaním kontaktného formulára súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov v rozsahu kontaktného formulára a prečítal som si oboznámenie dotknutej osoby.