Kontakt

DANUBE
FACILITY SERVICES, s.r.o.

Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava

Tel: +421 259 418 657
E-mail: info@d-fs.sk

Kontaktný formulár
Kontaktný formulár Späť
*Predmet:
*Meno a priezvisko:
Spoločnosť:
*Telefón odosielateľa:
*E-mail odosielateľa:
*Text e-mailu:
Odoslať
Polia označené hviezdičkou sú povinné.
Odoslaním kontaktného formulára súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov v rozsahu kontaktného formulára a prečítal som si oboznámenie dotknutej osoby.
Základné údaje o spoločnosti DANUBE FACILITY SERVICES, s.r.o.

Obchodný názov:
Druh obchodnej spoločnosti:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
Zodpovedný zástupca:
Štatutárny orgán:

DANUBE FACILITY SERVICES, s.r.o.
spoločnosť s ručením obmedzeným
35 953 705
2022063450
Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
Ľuboš Horyl – konateľ spoločnosti
konateľ spoločnosti

Bankové spojenie:


Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:

J&T Banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava
1200005839/8320
SK6083200000001200005839
JTBPSKBA

Zapísaná:
Základné imanie:
Poistenie:

OR Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo: 37455/B
6 638 eur (zložené v hotovosti)
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s - poistenie zodpovednosti
za škody do výšky 1 660 000 eur