BYTOVÝ DOM SMREK

Štrbské Pleso, SR

Lokalita

Bytový dom Smrek sa nachádza na Štrbskom Plese na ul. Mášy Haľamovej 4006/3 v blízkosti jazera Nové Štrbské pleso v pokojnej časti. Táto lokalita spadá pod katastrálne územie obce Štrba. V tesnej blízkosti, za objektom preteká potok, a tak toto prostredie vytvára pokojnú atmosféru.

Charakteristika objektu

Objekt sa skladá z troch rôzne vysokých hmôt, ktoré sú zastrešené šikmými pultovými strechami a sú prepojené vertikálnym komunikačným jadrom a jedným podzemným podlažím. Najvyššia hmota obsahuje 7 podlaží + technické podkrovie, dve nižšie hmoty sú 6-podlažné (5 podlaží + podkrovie). Keďže je objekt posadený do svahovitého terénu s prevýšením cca 6,6 m od rovinatej časti, na južnej strane parcely po severný okraj objektu sa počet podlaží vystupujúcich nad terén pohybuje od 6 na južnej fasáde po 4 až 5 na severnej fasáde.

Táto budova je novopostavená z liateho betónu. Prvé nadzemné podlažie je tvorené bytovou časťou a samostatným nebytovým priestorom, ktorý má samostatný vchod z verejného chodníka pozdĺž východnej fasády. Vstup a chodník popri fasáde sú prekryté markízou.

V rámci bytovej časti je tu navrhnutý hlavný vstup do objektu z úrovne zdvihnutého terénu so zádverím, na ktoré nadväzuje vstupná hala so schodiskom a výťahom. Vyššie nadzemné podlažia plnia čisto bytovú funkciu a sú prístupné hlavným komunikačným jadrom, ktoré tvorí schodiskový priestor s otvorenou galériou cez 1. až 5. NP s dvojramenným oceľovým schodiskom so šírkou ramena 1 400 mm a osobným výťahom zn KONE. Na 2. NP a 3. NP sa nachádza 7 bytových jednotiek, na 4. NP je to 6 bytových jednotiek a miestnosť so zvyšnými kobkami obyvateľov. 5. NP obsahuje takisto 6 bytových jednotiek, z ktorých 2 byty sú v južnom trakte a sú riešene ako mezonetové. Na 6. NP sú okrem podkrovných priestorov riešené 2 bytové jednotky, takisto ako na 7. NP. Na podkrovnom 8. NP, ktoré je prístupné pokračovaním hlavného schodiska, je umiestnená plynová kotolňa. Pôdorys objektu sa najmä pri bytových podlažiach javí ako skladba dvoch zviazaných častí, pričom najvyššia 8-podlažná hmota sa premieta vo forme obdĺžnika s rozmermi 15,900 x 11,950 m a nižšie hmoty sa formujú v tvare písmena L okolo nej s maximálnymi rozmermi 34,450 x 18,400 m. Maximálne rozmery 1 NP sú 39,400 x 22,650 m. V podzemnom podlaží je halová garáž s kapacitou 31 parkovacích miest a vonku sa nachádzajú ešte 3 parkovacie miesta. Maximálne rozmery podzemného podlažia sú 34,400 x 35,435 m. Bytový dom má celkovú podlahovú plochu 4 248 m2 a podzemná garáž 880,1 m2 vrátane technických miestností a disponuje spolu 33 bytmi a jedným nebytovým priestorom.

Galéria

Rozsah služieb

Ako správca BD Smrek zabezpečujeme nasledujúce služby:

kompletnú správu nehnuteľnosti v zmysle zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v jeho platnom znení:

 • vypracovávanie zálohových predpisov, rozúčtovanie služieb
 • rozúčtovanie nákladov za všetky energie ( plyn, voda, elektrina spoločných priestorov vrátane garáže)
 • poistenie bytového domu
 • vyhľadávanie dodávateľov jednotlivých služieb s účasťou vlastníkov,
 • služby 24-hodinového dispečingu
 • komunikáciu s vlastníkmi

ďalšie služby:

 • preventívna a operatívna údržba spoločných priestorov a budovy
 • riešenie havarijných stavov zariadení,porúch
 • zimná a letná údržba prislúchajúcich vonkajších plôch strojmi a mechanizmami, úprava zelene
 • obsluha kotolne,
 • upratovanie vnútorných spoločných priestorov, vrátane sklenených výplní
 • vykonávanie drobných opráv pre vlastníkov bytov
 • deratizácia, dezinsekcia , dezinfekcia budovy a spoločných priestorov
 • zimná pohotovosť a údržba, odpratávanie snehu a ľadu z príslušnej komunikácie, parkoviska, vstupu do budovy a príjazd do garáže.

Cieľom správy je zaistiť nižšiu poruchovosť, dlhšiu životnosť a funkčnosť technických a technologických zariadení. Súčasťou povinností správcu je plánovanie údržby – rozpis pravidelnej preventívnej údržby v pravidelných časových intervaloch.

 • plán údržby a revízií technologických zariadení,
 • prevádzka a servis:
  • technologických zariadení (VZT, kúrenie),
  • rozvodov el. energie,
  • rozvodov tepla, plynu
  • rozvodov studenej vody a kanalizácie,
  • osvetlenia spoločných vnútorných priestorov,
  • sekčnej brány pri vjazde do garáže
  • výťahu,
  • prístupového čipového systému budovy
 • kontrola a údržba konštrukčných prvkov objektu a príp. opravy,
 • kontrola a údržba exteriérových prvkov objektu a príp. opravy.

Štatistické informácie

Objekt sa skladá z troch rôzne vysokých hmôt, ktoré sú zastrešené šikmými pultovými strechami a sú prepojené vertikálnym komunikačným jadrom a jedným podzemným podlažím. Najvyššia hmota obsahuje 7 podlaží + technické podkrovie, dve nižšie hmoty sú 6-podlažné (5 podlaží + podkrovie). Keďže je objekt posadený do svahovitého terénu s prevýšením cca 6,6 m od rovinatej časti, na južnej strane parcely po severný okraj objektu sa počet podlaží vystupujúcich nad terén pohybuje od 6 na južnej fasáde po 4 až 5 na severnej fasáde.

Pôdorys objektu sa najmä pri bytových podlažiach javí ako skladba dvoch zviazaných častí, pričom najvyššia 8-podlažná hmota sa premieta vo forme obdĺžnika s rozmermi 15,900 x 11,950 m a nižšie hmoty sa formujú v tvare písmena L okolo nej s maximálnymi rozmermi 34,450 x 18,400 m. Maximálne rozmery 1 NP s materskou školou sú 39,400 x 22,650 m a maximálne rozmery podzemného podlažia sú 34,400 x 35,435 m.

Materská škola s kapacitou 20 detí má samostatný vchod z verejného chodníka pozdĺž východnej fasády. Vstup a chodník popri fasáde sú prekryté markízou.

Vyššie nadzemné podlažia plnia čisto bytovú funkciu a sú prístupné hlavným komunikačným jadrom, ktoré tvorí schodiskový priestor s otvorenou galériou cez 1. až 5. NP s dvojramenným oceľovým schodiskom so šírkou ramena 1 400 mm a osobným výťahom. Na 2. NP a 3. NP sa nachádza 7 bytových jednotiek, na 4. NP je to 6 bytových jednotiek a miestnosť so zvyšnými kobkami obyvateľov. 5. NP obsahuje takisto 6 bytových jednotiek, z ktorých 2 byty sú v južnom trakte a sú riešene ako mezonetové. Na 6. NP sú okrem podkrovných priestorov riešené 2 bytové jednotky, takisto ako na 7. NP. Na podkrovnom 8. NP, ktoré je prístupné pokračovaním hlavného schodiska, je umiestnená plynová kotolňa.

BD má celkovú podlahovú plochu 4 248 m2.