Cleaning – KOMPLEXNÉ UPRATOVACIE A ČISTIACE SLUŽBY

Spoločnosť Danube Facility Services, s.r.o., rozšírila v roku 2012 svoje služby aj o upratovacie a čistiace služby, ktoré ponúka svojim zákazníkom s dôrazom na ich kvalitu a flexibilitu dodania.

Základom príjemného a produktívneho pracovného prostredia je jeho čistota. Preto svojim zákazníkom ponúkame komplexné portfólio upratovacích služieb s kvalitou, na ktorú sa môžu vždy spoľahnúť.

Komplexné upratovacie služby

 • pravidelné upratovanie (denné, týždenné, mesačné),
 • pravidelné upratovanie bytových a nebytových priestorov,
 • pravidelné upratovanie administratívnych priestorov,
 • kompletná údržba všetkých typov podláh,
 • priemyselné a chemické čistenie,
 • umývanie okien a presklených častí,
 • umývanie plášťa budovy (Puraclean),
 • tepovanie kobercov, kresiel a stoličiek.

Individuálny prístup pri špecifických upratovacích prácach:

 • generálne upratovanie po maliaroch alebo stavebných prácach pred odovzdaním priestorov,
 • na základe konzultácie a dôkladnej analýzy potrieb vám pripravíme presný rozvrh prác a kalkuláciu,
 • manažér služieb, prípadne objektový vedúci sú vám neustále k dispozícii, aby ste s nimi mohli okamžite riešiť operatívne zmeny,
 • zabezpečujeme nielen upratovanie, ale komplexný servis vrátane vybavenia upratovacou technikou a čistiacimi prostriedkami.

Upratovanie interiéru

 • čistenie voľných plôch stolov, okenných parapetov,
 • čistenie nábytku vhodnou politúrou podľa materiálu a potreby,
 • čistenie škvŕn na dverách, rámoch, nábytku a výplniach dverí,
 • čistenie a dezinfekcia sociálnych zariadení,
 • vyčistenie a vyleštenie obkladov a zrkadiel,
 • vyprázdnenie a vyčistenie odpadkových košov,
 • vysávanie kobercov a umývanie podláh kvôli odstráneniu povrchových nečistôt a špiny,
 • dodávka a distribúcia hygienických materiálov (toaletné mydlo – tekuté, penové, papierové uteráky, toaletný papier, osviežovače vzduchu a pod.).

Upratovanie podzemného parkingu

 • strojové mokré odstránenie nečistôt na podlahe,
 • prípadné odstránenie kaluží vody z áut (sneh, dážď).

Umývanie plášťa budovy – čistenie fasád

 • umývanie okien (presklených plôch) z vnútornej strany,
 • umývanie okien (presklených plôch) z vonkajšej strany špeciálnou technikou,
 • umývanie plášťa budovy (nepresklených plôch) špeciálnou technikou (typ umývania podľa typu plášťa).

Upratovanie vonkajších plôch

 • zametanie chodníkov, komunikácií (vrátane parkovacích miest),
 • umývanie tlakovou vodou (z hadice či kropiacim autom) podľa potreby v období sucha,
 • zimná údržba spevnených povrchov,
 • zaistenie snehovej pohotovosti,
 • posyp plôch (vrátane posypového materiálu),
 • odhŕňanie snehu, odstraňovanie námrazy a cencúľov.

Kladieme veľký doraz na komunikáciu so zákazníkom a snažíme sa o čo najväčšiu transparentnosť vzťahov.

Upratovacie služby poskytujeme v súlade s platnými normami a podmienkami zmluvy. Vedieme povinnú prevádzkovú evidenciu a dokumentáciu vrátane ďalšej dokumentácie v rozsahu a forme dohodnutej so zákazníkom a v súlade s príslušnými zákonmi, technickými normami a predpismi.

Všetky činnosti sú vykonávané v súlade s predpismi BOZP a PO a v súlade s pokynmi zákazníka. Naša spoločnosť má zavedený a certifikovaný integrovaný systém manažmentu ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004, a preto sa naše činnosti riadia aj týmito predpismi, aby sme pre vás zabezpečili čo najvyššiu kvalitu poskytovaných služieb.

V prípade záujmu o stanovenie ceny upratovacích služieb v rámci vašej spoločnosti, prosím, kontaktujte zodpovednú osobu prostredníctvom e-mailu: cleaning@d-fs.sk. Následne vám na základe požadovanej špecifikácie prác pripravíme cenovú ponuku služieb, ktorá bude určite spĺňať vaše očakávania.