EPERIA SHOPPING MALL

Prešov, SR

Lokalita

Obchodno-zábavné centrum sa nachádza v existujúcej komerčnej zóne medzi prevádzkami Lidl a Kaufland, lemovanej ulicami Armádneho generála Ludvíka Svobodu a Rusínskou. Územie je súčasťou intravilánu mesta Prešov a má charakter mestskej zóny s frekventovanými dopravnými tepnami. OC Eperia shopping mall tvorí miesto, kde sa spája obchod, zábava a gastronómia. Navrhnuté bolo ako moderné obchodné centrum s vysokým štandardom, technickým vybavením a so schopnosťou zabezpečiť požadované služby ako pre návštevníkov tak aj pre zamestnancov komplexu. Vonkajšie verejné priestory sú navrhované koncepčne ako rozptylové plochy aktívneho verejného života návštevníkov a ako doplnkové a funkčné plochy pre okolité sídlisko Sekčov a širšie okolie.

Charakteristika objektu

Objekt Eperia shopping mall je samostatný funkčný stavebný objekt, ktorý má jedno podzemné a dve nadzemné podlažia. V podzemnom podlaží sú priestory určené na parkovanie návštevníkov ako aj priestory pre technologické vybavenie objektu. Technologická nadstavba na streche tvorí samostatné podlažie, ktoré je prístupné schodiskom aj výťahom. V podzemnom podlaží je situované verejné parkovisko s kapacitou 199 parkovacích miest a ďalších 226 vonkajších parkovacích miest. V nadzemných podlažiach sú priestory nájomných obchodných jednotiek, komunikačných pasáží, kancelárie manažmentu objektu a jednotky pre občerstvenie – food court.

 • Objekt obchodného centra je 2-podlažný
 • Celková plocha pozemku 70 030  m2 
 • Zastavaná plocha objektu 16 988  m2 
 • Podlahová (úžitková) plocha objektu (1np+2np) 29 161  m2
 • Obostavaný objem objektu 221 652 m3
 • Počet parkovacích miest v centre je 425 miest

Rozsah služieb

Komplexný manažment budovy komplexu OC Eperia shopping mall:

 • koordinácia a riadenie všetkých podporných činností,
 • optimalizácia nákladov a systematické vyhľadávanie úspor nákladov,
 • práca manažéra budovy,
 • vyhľadávanie dodávateľov jednotlivých služieb s účasťou zákazníka,
 • služby 24-hodinového dispečingu,
 • komunikácia so zákazníkmi.

Obsluha a kontrola technických zariadení budov:

 • bežná prevádzková kontrola,
 • kontrola a obsluha TZB podľa pravidiel stanovených výrobcom, prípadne legislatívou,
 • operatívna obsluha v prípade porúch a riešenie havarijných stavov zariadení.

Opravy a údržba budov a technických zariadení:

 • plán údržby a revízií technologických zariadení,
 • prevádzka a servis:
  • technologických zariadení (VZT, klimatizácia, kúrenie),
  • rozvodov el. energie,
  • rozvodov tepla a chladenia,
  • rozvodov studenej vody, TÚV a kanalizácie,
  • osvetlenia spoločných vnútorných priestorov,
  • vonkajšieho osvetlenia areálu,
  • kamerového systému priemyselnej televízie – CCTV,
  • elektrickej požiarnej signalizácie EPS,
  • elektrického zabezpečovacieho systému EZS,
  • stabilných hasiacich zariadení SHZ
  • odlučovačov tukov OT,
  • odlučovaču ropných látok,
  • sekčných brán a rámp na vjazdoch do garáží,
  • výťahov, eskalátorov,
  • parkovacieho a navigačného systému,
 • kontrola a údržba konštrukčných prvkov objektu a prípadné opravy,
 • kontrola a údržba exteriérových prvkov objektu a prípadné opravy,
 • prevádzka a údržba dopravného značenia.

Ostatné činnosti:

 • kľúčový manažment,
 • prevádzkovanie modernej elektronickej protipožiarnej signalizácie,
 • prevádzkovanie inštalovaných stabilných hasiacich zariadení.

Energetický manažment:

 • služby energetika,
 • energetické poradenstvo.