HVAC – OPRAVA A ÚDRŽBA VZDUCHOTECHNICKÝCH, VYKUROVACÍCH A CHLADIACICH ZARIADENÍ

Spoločnosť Danube Facility Services, s.r.o., rozšírila v roku 2013 ponuku svojich služieb o opravy a servisné práce v oblasti vzduchotechniky a klimatizácií – odbor HVAC.

Základom príjemného a produktívneho pracovného prostredia je čistý vzduch. Preto svojim zákazníkom ponúkame komplexnú údržbu vzduchotechnických a klimatizačných zariadení.

Spoločnosť Danube Facility Services, s.r.o., rozšírila v roku 2013 ponuku svojich služieb o opravy a servisné práce v oblasti vzduchotechniky a klimatizácií – odbor HVAC.

Základom príjemného a produktívneho pracovného prostredia je čistý vzduch. Preto svojim zákazníkom ponúkame komplexnú údržbu vzduchotechnických a klimatizačných zariadení.

Rozsah poskytovaných servisných služieb:

  • pravidelný servis – súhrn odborných úkonov jednotlivých vzduchotechnických a klimatizačných zariadení v pozáručnej lehote,
  • odborné prehliadky horákov a kotlov – servisné merania,
  • odborné prehliadky požiarnych klapiek a požiarnych stenových uzáverov podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 478/2008 Z. z.,
  • vyhotovenie písomných revíznych správ o každej kontrole, skúške a prehliadke,
  • vyhotovenie písomných pracovných protokolov (zákazkových listov), konkrétny rozsah vykonaných prác,
  • mimozáručné opravy – riešené samostatnou cenovou ponukou,
  • kontrola F-plynov.

Servisné služby poskytujeme v súlade s príslušnými zákonmi, technickými normami a predpismi. Vedieme evidenciu a dokumentáciu v rozsahu vykonaných a plánovaných servisných prác dohodnutých so zákazníkom. Všetky vykonávané činnosti zodpovedajú platným predpisom BOZP a PO.

V prípade záujmu o stanovenie ceny servisných služieb v rámci vašej spoločnosti, prosím, kontaktujte zodpovednú osobu prostredníctvom e-mailu: servisHVAC@d-fs.sk.

Následne vám na základe požiadaviek pripravíme cenovú ponuku služieb, ktorá bude spĺňať vaše očakávania.