Lokalita

BD Smrek sa nachádza na Štrbskom Plese v blízkosti jazera Nové Štrbské pleso.

Charakteristika projektu

BD Smrek je novopostavená budova z liateho betónu. Plní funkciu bytového domu s materskou školou na prízemí. Prvé nadzemné podlažie je tvorené bytovou časťou a samostatným prevádzkovým celkom materskej školy. V rámci bytovej časti je tu navrhnutý hlavný vstup do objektu z úrovne zdvihnutého terénu so zádverím, na ktoré nadväzuje vstupná hala so schodiskom a s výťahom. V podzemnom podlaží je podzemná halová garáž s kapacitou 31 odstavných státí.

Rozsah služieb

Ako správca BD Smrek zabezpečujeme nasledujúce služby:

 

kompletnú správu nehnuteľnosti v zmysle zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov:

 

  • vypracovávanie zálohových predpisov,
  • rozúčtovanie nákladov,

 

ďalšie služby:

 

  • preventívna a operatívna údržba spoločných a bytových priestorov,
  • zimná a letná údržba prislúchajúcich vonkajších plôch,
  • obsluha kotolne,
  • upratovací servis spoločných priestorov, čistenie fasády vrátane okien, zimná i letná údržba vonkajších plôch,
  • vykonávanie drobných opráv pre vlastníkov bytov.

 

Cieľom správy je zaistiť nižšiu poruchovosť, dlhšiu životnosť a funkčnosť technických a technologických zariadení. Súčasťou povinností správcu je plánovanie údržby – rozpis pravidelnej preventívnej údržby v pravidelných časových intervaloch.

 

Naším hlavným zámerom je mať spokojných klientov. Ide o dosiahnutie harmónie v ich vzťahu a ponúknutie profesionálnych, komplexných a komfortných služieb. Preto sú naše služby a ich zlepšovanie a rozširovanie podriadené tomuto cieľu a zároveň sa ochotne prispôsobujeme individuálnym špecifickým požiadavkám. Naši zamestnanci disponujú potrebným vzdelaním a dlhoročnou praxou v odbore a zároveň neustále zvyšujú svoje schopnosti pomocou odborných školení, aby dokázali progresívne a efektívne poskytovať kvalitnejšie služby. Vďaka profesionálnym interným a externým pracovníkom poskytujeme odborné poradenstvo v prevádzkovej a technickej oblasti.

Štatistické informácie

Objekt sa skladá z troch rôzne vysokých hmôt, ktoré sú zastrešené šikmými pultovými strechami a sú prepojené vertikálnym komunikačným jadrom a jedným podzemným podlažím. Najvyššia hmota obsahuje 7 podlaží + technické podkrovie, dve nižšie hmoty sú 6-podlažné (5 podlaží + podkrovie). Keďže je objekt posadený do svahovitého terénu s prevýšením cca 6,6 m od rovinatej časti, na južnej strane parcely po severný okraj objektu sa počet podlaží vystupujúcich nad terén pohybuje od 6 na južnej fasáde po 4 až 5 na severnej fasáde.

 

Pôdorys objektu sa najmä pri bytových podlažiach javí ako skladba dvoch zviazaných častí, pričom najvyššia 8-podlažná hmota sa premieta vo forme obdĺžnika s rozmermi 15,900 x 11,950 m a nižšie hmoty sa formujú v tvare písmena L okolo nej s maximálnymi rozmermi 34,450 x 18,400 m. Maximálne rozmery 1 NP s materskou školou sú 39,400 x 22,650 m a maximálne rozmery podzemného podlažia sú 34,400 x 35,435 m.

 

Materská škola s kapacitou 20 detí má samostatný vchod z verejného chodníka pozdĺž východnej fasády. Vstup a chodník popri fasáde sú prekryté markízou.

 

Vyššie nadzemné podlažia plnia čisto bytovú funkciu a sú prístupné hlavným komunikačným jadrom, ktoré tvorí schodiskový priestor s otvorenou galériou cez 1. až 5. NP s dvojramenným oceľovým schodiskom so šírkou ramena 1 400 mm a osobným výťahom. Na 2. NP a 3. NP sa nachádza 7 bytových jednotiek, na 4. NP je to 6 bytových jednotiek a miestnosť so zvyšnými kobkami obyvateľov. 5. NP obsahuje takisto 6 bytových jednotiek, z ktorých 2 byty sú v južnom trakte a sú riešene ako mezonetové. Na 6. NP sú okrem podkrovných priestorov riešené 2 bytové jednotky, takisto ako na 7. NP. Na podkrovnom 8. NP, ktoré je prístupné pokračovaním hlavného schodiska, je umiestnená plynová kotolňa.

 

BD má celkovú podlahovú plochu 4 248 m2.