RIVER PARK

Bratislava, SR

Lokalita

River Park je multifunkčný komplex bratislavského nábrežia a zároveň najlepšia adresa v centre Bratislavy. Nachádza sa na Dvořákovom nábreží.

Charakteristika objektu

Čo nájdete v River Parku:

 • 202 prémiových rezidencií,
 • päťhviezdičkový Grand Hotel River park, wellness, fitnescentrum a spa,
 • 29 000 m² najkvalitnejších kancelárskych priestorov,
 • kaviarne a reštaurácie,
 • obchody,
 • banky,
 • poštu,
 • tanečnú školu Riverpark Dance School a iné prevádzky.

River Park tvoria štyri bloky, z ktorých každý má iný charakter a funkciu.

Nadzemné časti všetkých blokov majú spoločnú spodnú časť garáží s troma podzemnými podlažiami. Objekty sú vo verejne prístupných priestoroch riešené ako bezbariérové.

River Park 1 (Blok 1), situovaný v západnej časti komplexu (pri bývalom PKO), obsahuje rezidencie obrátené k Dunaju, administratívne priestory a obchodné prevádzky.

J&T River House (Blok 2) tvorí hlavnú vizuálnu dominantu komplexu. Nachádzajú sa tu najluxusnejšie rezidencie River Parku v južnej časti komplexu. Objekt s organickým tvarom sa rozprestiera v strede súboru, je osadený priečne k promenáde a hornými podlažiami a elegantným oblúkom dokonca presahuje aj nad tok Dunaja.

Grand Hotel River park (Blok 3) v pôdorysnom tvare L spolu s J&T River House obkolesuje námestie komplexu. Päťhviezdičkový hotel renomovanej svetovej značky Grand Hotel River park ponúka 231 luxusných izieb a apartmánov vrátane prezidentského, kongresové sály, reštaurácie, bary, oddychovú časť s bazénmi, fitnes, wellness na najvyššom, 11. poschodí.

River Park 2 (Blok 4) je najrozsiahlejší blok vo východnej časti komplexu, najbližšie k centru mesta. Aj v tomto bloku sa nachádzajú rezidencie s južnou orientáciou, s výhľadom na Dunaj a kancelárske priestory orientované na sever. V parteri sú zariadenia občianskej vybavenosti a služby. Technické riešenie kancelárskych priestorov spĺňa najnáročnejšie požiadavky na funkčnosť a prevádzku. Kancelárie sú priestranné, klimatizované, odhlučnené, majú regulovateľné inteligentné vykurovanie a chladenie, väčšina priestorov má otvárateľné okná s prirodzeným vetraním a k výbave patria okrem špičkových komunikačných technológií aj moderné bezpečnostné prvky. Na parkovanie sú vyhradené 3 podzemné podlažia s kapacitou 1 187 parkovacích miest, rozprestierajúce sa pod celým River Parkom. V suterénoch sa nachádza aj technické vybavenie celého komplexu. Okrem krytého parkovania je k dispozícii aj parkovisko pred bývalým Parkom kultúry a oddychu s kapacitou 217 parkovacích miest.

Rozsah služieb

Ako správca multifunkčného komplexu River Park zabezpečujeme najmä tieto činnosti:

Komplexný facility management komplexu River Park:

 • koordinácia a riadenie všetkých podporných činností,
 • finančné riadenie a tvorba rozpočtov,
 • optimalizácia nákladov a systematické vyhľadávanie úspor nákladov,
 • práca facility manažéra,
 • správa a rozúčtovanie služieb, vypracovanie podkladov na fakturáciu spotreby energií a služieb,
 • vyhľadávanie dodávateľov jednotlivých služieb s účasťou zákazníka,
 • marketing spoločných priestorov,
 • manažment požiarnej ochrany a BOZP,
 • služby 24-hodinového dispečingu,
 • komunikácia so zákazníkmi,
 • riešenie záručných reklamácií.

Obsluha a kontrola technických zariadení budov:

 • bežná prevádzková kontrola,
 • kontrola a obsluha TZB podľa pravidiel stanovených výrobcom, prípadne legislatívou,
 • operatívna obsluha v prípade porúch, prípadne riešenie havarijných stavov zariadení.

Opravy a údržby budov a technických zariadení:

 • plán údržby a revízií technologických zariadení,
 • prevádzka a servis:
  • technologických zariadení (VZT, klíma, kúrenie),
  • rozvodov el. energie,
  • rozvodov tepla a chladu,
  • rozvodov studenej vody, TÚV a kanalizácie,
  • rozvodov chladiacej vody z Dunaja,
  • osvetlenia spoločných vnútorných priestorov,
  • vonkajšieho areálového osvetlenia,
  • kamerového systému priemyselnej televízie – CCTV,
  • elektrickej požiarnej signalizácie EPS,
  • elektrického zabezpečovacieho systému EZS,
  • stabilných hasiacich zariadení SHZ,
  • regulačných staníc plynu RSP všetkých blokov,
  • odlučovačov tukov OT,
  • sekčných brán a rámp na vjazdoch do garáží,
  • výťahov a turniketov,
  • parkovacieho a navigačného systému,
  • prístupového systému SKV – Sipass
 • kontrola a údržba konštrukčných prvkov objektu a príp. opravy,
 • kontrola a údržba exteriérových prvkov objektu a príp. opravy,
 • prevádzka a údržba dopravného značenia.

Podporné činnosti:

 • odvoz a likvidácia komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi,
 • upratovanie vnútorných a vonkajších spoločných priestorov a garáží vlastnou komunálnou technikou,
 • čistenie fasády objektu 2-krát ročne, prípadne podľa potreby,
 • deratizácia, dezinsekcia objektov,
 • starostlivosť o vonkajšie zelené plochy,
 • letná údržba vonkajších a vnútorných priestorov,
 • zimná pohotovosť a údržba, odpratávanie snehu a ľadu vlastnou komunálnou technikou,
 • ošetrenie vnútornej zelene v spoločných priestoroch.

Ochrana objektu a služby recepcie:

 • monitorovanie a systém kontroly vstupov do jednotlivých objektov a pre každé podlažie,
 • 24-hodinová ochrana spoločných vnútorných, ako aj vonkajších priestorov profesionálnou SBS,
 • centrálne monitorovanie bezpečnostným kamerovým systémom,
 • riadenie prístupu motorových vozidiel do parkovacích priestorov a navigačný systém parkovania,
 • kľúčový manažment,
 • prevádzkovanie modernej elektronickej protipožiarnej signalizácie,
 • prevádzkovanie inštalovaných stabilných hasiacich zariadení,
 • informačné a telefonické služby recepcie.

Energetický manažment:

 • komplexná správa dodávok energií (elektrická, tepelná a chlad),
 • dodávky pitnej vody,
 • dodávka chladiacej vody z Dunaja,
 • služby energetika,
 • energetické poradenstvo.

Štatistické informácie

Objekt River Park Bratislava sa skladá zo štyroch blokov, pričom v bloku B1, B2 a B4 sú priestory na byty, kancelárie a maloobchod. V celom bloku B3 je situovaný hotel s vlastnými garážovými státiami v suteréne. Podrobné členenie priestorov podľa využitia v jednotlivých blokoch je nasledujúce:

RIVER PARK – BLOK 1 zastavaná podl. plocha úžitková plocha zázemie a komunikácie prenajímateľná plocha
byty interiér 11 459,9 m2 8 556,8 m2 941,7 m2 7 615,1 m2
byty terasy 11 459,9 m2 1 448,1 m2 0,0 1 448,1 m2
kancelárie 13 432,9 m2 11 333,5 m2 1 168,8 m2 10 164,7 m2
maloobchod 3 104,1 m2 2 305,6 m2 0,0 2 305,6 m2
SPOLU 27 996,9 m2 23 644,1 m2 2 110,5 m2 21 533,5 m2
J&T RIVER HOUSE – BLOK 2 zastavaná podl. plocha úžitková plocha zázemie a komunikácie prenajímateľná plocha
byty interiér 10 529,1 m2 7 082,7 m2 998,3 m2 6 084,4 m2
byty terasy 10 529,1 m2 2 131,4 m2 0,0 2 131,4 m2
kancelárie 8 649,5 m2 7 617,9 m2 444,1 m2 7 173,8 m2
maloobchod 236,2 m2 391 m2 178,3 m2
SPOLU 19 414,8 m2 17 223 m2 1 620,7 m2 15 602,3 m2
GRAND HOTEL RIVER PARK – BLOK 3zastavaná podl. plocha úžitková plocha počet hotelových izieb 
nadzemná časť hotela23 327 m2 19 110,0 m2   
SPOLU23 327 m2 19 110,0 m2 231
RIVER PARK 2 – BLOK 4 zastavaná podl. plocha úžitková plocha zázemie a komunikácie prenajímateľná plocha
byty interiér 21 444,2 m2 15 972,9 m2 2 100,5 m2 11 787,6 m2
byty terasy 1 843,0 m2
sklady 241,8 m2
apartmány 3 215,7 m2 947,5 m2 2 038,6 m2
lodžie 229,6 m2
kancelárie 13 623,2 m2 11 916,0 m2 544,4 m2 11 371,5 m2
maloobchod 3 700,4 m2 3 005,6 m2 122,9 m2 2 882,7 m2
SPOLU 38 797,7 m2 34 110,1 m2 3 715,3 m2 30 394,8 m2
SUTERÉNY zastavaná podl. plocha úžitková plocha počet parkovacích miest
časť pod Blokom 1 14 420,9 11 746,8 m2 454
časť pod Blokom 2 3 500,8 m2 2 320,8 m2 70
časť pod Blokom 3 11 306,7 m2 6 842,3 m2 250
časť pod Blokom 4 13 517,3 m2 11 159,9 m2 413
SPOLU 42 499,7 m2 32 069,8 m2 1 187