STORELAND

Trnava, SR

Lokalita

Lokalita projektu STORELAND je umiestená v atraktívnej polohe v blízkosti závodu PSA, pri mestskom obchvate Trnavy a v blízkosti diaľnice.

Charakteristika objektu

Obchodný komplex Storeland sa rozprestiera na ploche veľkosti 6,5 ha a ponúka približne 5 až 10 obchodných priestorov. Okrem obchodov sa tu môžu v budúcnosti nachádzať aj reštauračné priestory. Plocha Storeland centra je 18 000 štvorcových metrov. Súčasťou centra je aj 433 parkovacích miest a plocha zelene sa rozprestiera na 16 210 m2.

Galéria

Rozsah služieb

Komplexný manažment budovy komplexu STORELAND:

 • koordinácia a riadenie všetkých podporných činností,
 • optimalizácia nákladov a systematické vyhľadávanie úspor nákladov,
 • práca manažéra budovy,
 • vyhľadávanie dodávateľov jednotlivých služieb s účasťou zákazníka,
 • 24-hodinový monitoring technológií,
 • komunikácia so zákazníkmi.

Obsluha a kontrola technických zariadení budov:

 • bežná prevádzková kontrola,
 • kontrola a obsluha TZB podľa pravidiel stanovených výrobcom, prípadne legislatívou,
 • operatívna obsluha v prípade porúch alebo riešenie havarijných stavov zariadení.

Opravy a údržba budov a technických zariadení:

 • plán údržby a revízií technologických zariadení,
 • prevádzka a servis:
  • technologických zariadení (VZT, klimatizácia, kúrenie),
  • rozvodov el. energie,
  • rozvodov tepla,
  • rozvodov studenej vody, TÚV a kanalizácie,
  • osvetlenia spoločných vnútorných priestorov,
  • vonkajšieho osvetlenia areálu,
  • kamerového systému priemyselnej televízie – CCTV,
  • elektrickej požiarnej signalizácie EPS,
  • elektrického zabezpečovacieho systému EZS,
  • odlučovaču ropných látok,
  • sekčných brán,
 • kontrola a údržba konštrukčných prvkov objektu a prípadné opravy,
 • kontrola a údržba exteriérových prvkov objektu a prípadné opravy,
 • prevádzka a údržba dopravného značenia.

Ostatné činnosti:

 • manažment kľúčov,
 • prevádzkovanie modernej elektronickej protipožiarnej signalizácie.

Energetický manažment:

 • služby energetika,
 • energetické poradenstvo.