TOWER 115

Bratislava, SR

Lokalita

TOWER 115 je 28-poschodová administratívna budova, nachádza sa v Bratislave, je situovaná priamo vo významnom uzle mestskej a prímestskej dopravy s priamym napojením na diaľničné komunikácie a na bratislavský mestský okruh. V TOWER 115 sú na prvom a druhom nadzemnom podlaží vytvorené priestory na obchod, služby a relax, v suteréne sú k dispozícii skladové priestory. Ostatné podlažia slúžia ako kancelárske priestory s vysokým štandardom.

Charakteristika objektu

Pre vlastníka TOWER 115 a jej cca 40 klientov, ktorí majú v TOWER 115 prenajaté priestory, zabezpečujeme komplexnú technickú správu . Pod našu správu podlieha cca 39 000 mcelkovej úžitkovej plochy v členení na kancelárske, obchodné a skladové priestory. K tomu prislúcha správa parkovísk a vonkajších plôch.

Galéria

Rozsah služieb

Ako správa TOWER 115 zabezpečujeme nasledujúce služby:

kúrenie, chladenie, vzduchotechnika, napájanie a kabeláž

 • regulovateľný vykurovací/chladiaci systém jednotiek fancoil s ovládaním,
 • nútené vetranie celého objektu modernými vzduchotechnickými jednotkami s úpravou teploty vzduchu,
 • inteligentný systém na meranie a reguláciu klimatických pomerov vnútorného prostredia,
 • infraštruktúru dátových a telekomunikačných sietí,
 • dve výťahové loby s ôsmimi výťahmi a optimalizáciou prevádzky,
 • zabezpečenie kontroly vstupu do budovy,
 • zabezpečenie kontroly vstupu na každé podlažie (bezdotykové karty).

ďalšie služby

 • moderná elektronická protipožiarna signalizácia so systémom na lokalizáciu miesta požiaru,
 • inštalované stabilné hasiace zariadenie,
 • 24-hodinová ochrana objektu profesionálnou strážnou službou,
 • 24-hodinový informačný servis, triedenie a doručovanie poštových zásielok,
 • upratovací servis spoločných priestorov, čistenie fasády vrátane okien, zimná i letná údržba vonkajších plôch,
 • konferenčné a zasadacie priestory,
 • vykonávanie drobných opráv pre nájomcov.

V TOWER 115 je pre klientov nepretržitá 24-hodinová prevádzka zabezpečená na dispečingu, kde majú 24 hodín denne služby naši zamestnanci. Cieľom správy je zaistiť nižšiu poruchovosť, dlhšiu životnosť a funkčnosť technických a technologických zariadení. Súčasťou povinností správcu je plánovanie údržby – rozpis pravidelnej preventívnej údržby v pravidelných časových intervaloch.

Naším hlavným zámerom je mať spokojných klientov. Ide o dosiahnutie harmónie v ich vzťahu a ponúknutie profesionálnych, komplexných a komfortných služieb klientom. Preto sú naše služby a ich zlepšovanie a rozširovanie podriadené tomuto cieľu a zároveň sa ochotne prispôsobujeme individuálnym špecifickým požiadavkám. Naši zamestnanci disponujú potrebným vzdelaním a dlhoročnou praxou v odbore a zároveň neustále zvyšujú svoje schopnosti pomocou odborných školení, aby dokázali progresívne a efektívne poskytovať kvalitnejšie služby. Vďaka profesionálnym interným a externým pracovníkom poskytujeme odborné poradenstvo v prevádzkovej a technickej oblasti.