TWIN CITY A

Bratislava, SR

Lokalita

Budova TWIN CITY A sa nachádza v rýchlo sa rozvíjajúcej lokalite Mlynské Nivy a je súčasťou komplexu budov TWIN CITY. Všetky budovy sú postavené na mieste bývalej továrne na výrobu káblov. Budova má vynikajúcu strategickú polohu a veľmi prakticky využíva systémy mestskej a prímestskej dopravy s pohodlným napojením na diaľničný obchvat Bratislavy.

Charakteristika objektu

S budovami TWIN CITY vznikne v Bratislave nová biznis štvrť, ktorá svojimi modernými kancelárskymi priestormi navráti život do opustenej industriálnej časti mesta. Využitie inteligentných technológií zaručuje efektívnu prevádzku budov, ktorá šetrí nielen náklady, ale aj životné prostredie. Budova má 7 nadzemných podlaží o celkovej rozlohe cca 16 000 m2. K budove patrí aj dvojpodlažná podzemná garáž, ktorá slúži na parkovanie pre nájomcov budovy. Prízemie v TWIN CITY A je venované obchodom a službám. V komplexe nájdete kaviareň, finančné služby a tiež rôzne predajne. Počas dňa tak vyriešite všetko potrebné priamo na mieste.

Galéria

Rozsah služieb

Komplexný manažment budovy komplexu Twin City A:

 • koordinácia a riadenie všetkých podporných činností,
 • optimalizácia nákladov a systematické vyhľadávanie úspor nákladov,
 • práca manažéra budovy,
 • vyhľadávanie dodávateľov jednotlivých služieb s účasťou zákazníka,
 • 24-hodinový monitoring technológií,
 • komunikácia so zákazníkmi.

Obsluha a kontrola technických zariadení budov:

 • bežná prevádzková kontrola,
 • kontrola a obsluha TZB podľa pravidiel stanovených výrobcom, prípadne legislatívou,
 • operatívna obsluha v prípade porúch alebo riešenie havarijných stavov zariadení.

Opravy a údržba budov a technických zariadení:

 • plán údržby a revízií technologických zariadení,
 • prevádzka a servis:
  • technologických zariadení (VZT, klimatizácia, kúrenie),
  • rozvodov el. energie,
  • rozvodov tepla a chladenia,
  • rozvodov studenej vody, TÚV a kanalizácie,
  • osvetlenia spoločných vnútorných priestorov,
  • vonkajšieho osvetlenia areálu,
  • kamerového systému priemyselnej televízie – CCTV,
  • elektrickej požiarnej signalizácie EPS,
  • elektrického zabezpečovacieho systému EZS,
  • odlučovaču ropných látok,
  • sekčných brán a rámp na vjazdoch do garáží,
  • výťahov,
  • parkovacieho a navigačného systému,
 • kontrola a údržba konštrukčných prvkov objektu a prípadné opravy,
 • kontrola a údržba exteriérových prvkov objektu a prípadné opravy,
 • prevádzka a údržba dopravného značenia.

Ostatné činnosti:

 • manažment kľúčov,
 • prevádzkovanie modernej elektronickej protipožiarnej signalizácie.

Energetický manažment:

 • služby energetika,
 • energetické poradenstvo.