ZUCKERMANDEL

Bratislava, SR

Lokalita

Zuckermandel je polyfunkčné mestské centrum so siedmimi budovami nachádzajúcimi sa v lokalite pod Bratislavským hradom na Žižkovej ulici. Budovy spolu vytvárajú novú štvrť s historickým akcentom.

Charakteristika objektu

 • Byty – 13 500,83 m2 / 179 ks 
 • Kancelárske priestory – 12 591,79 m2
 • Obchodné priestory – 2 768,76 m2
 • Parkovacie miesta – 608 ks

Blok A pozostáva z dvoch obytných budov s piatimi samostatnými vchodmi označenými AA až AE. Budovy majú šesť poschodí plus dve ustúpené terasové podlažia. V bloku sa nachádza 123 bytov, apartmánov a obchodné priestory v parteri.

Päťposchodová obytná budova s označením CB prináša 23 rozľahlých bytov s výhľadom na rieku alebo staromestskú zástavbu na Žižkovej ulici.

Budovy CA a CX tvoria administratívne priestory boutique typu. Ponúkajú šesť poschodí unikátnych kancelárií určených pre viacerých nájomcov. V parteri sú priestory pre obchodné prevádzky.

Pod označením E vystupuje novovytvorené námestie, ktorého dominantným prvkom je skalný výbežok hradného brala nazývaný aj „skalný nos“. Na námestí sa tiež nachádza prístup na 250 metrov dlhý náučný chodník s informačnými tabuľami a outdoorovými fitness strojmi. Námestie je s dunajskou promenádou prepojené lávkou.

Budova CY je obytná budova s 33 bytmi pod hradným bralom iba pár krokov od dunajskej promenády.

Galéria

Rozsah služieb

Ako správca polyfunkčného mestského centra Zuckermandel zabezpečujeme najmä tieto činnosti:

Komplexný manažment budov centra Zuckermandel:

 • koordinácia a riadenie všetkých podporných činností,
 • finančné riadenie a tvorba rozpočtov,
 • optimalizácia nákladov a systematické vyhľadávanie úspor nákladov,
 • práca manažéra budovy,
 • správa a rozúčtovanie služieb, vypracovanie podkladov na fakturáciu spotreby energií a služieb,
 • vyhľadávanie dodávateľov jednotlivých služieb s účasťou zákazníka,
 • manažment požiarnej ochrany a BOZP,
 • služby 24-hodinového dispečingu,
 • komunikácia so zákazníkmi,
 • riešenie záručných reklamácií.

Obsluha a kontrola technických zariadení budov:

 • bežná prevádzková kontrola,
 • kontrola a obsluha TZB podľa pravidiel stanovených výrobcom, prípadne legislatívou,
 • operatívna obsluha v prípade porúch, prípadne riešenie havarijných stavov zariadení.

Opravy a údržby budov a technických zariadení:

 • plán údržby a revízií technologických zariadení,
 • prevádzka a servis:
  • technologických zariadení (VZT, klimetizácia, kúrenie),
  • rozvodov el. energie,
  • rozvodov tepla a chladenia,
  • rozvodov studenej vody, TÚV a kanalizácie,
  • osvetlenia spoločných vnútorných priestorov,
  • vonkajšieho osvetlenia areálu,
  • kamerového systému priemyselnej televízie – CCTV,
  • elektrickej požiarnej signalizácie EPS,
  • elektrického zabezpečovacieho systému EZS,
  • stabilných hasiacich zariadení SHZ,
  • regulačných staníc plynu RSP všetkých blokov,
  • odlučovačov tukov OT,
  • odlučovaču ropných látok,
  • rámp na vjazdoch do garáží,
  • výťahov a turniketov,
  • parkovacieho systému,
  • prístupového systému SKV – Sipass
 • kontrola a údržba konštrukčných prvkov objektu a príp. opravy,
 • kontrola a údržba exteriérových prvkov objektu a príp. opravy,
 • prevádzka a údržba dopravného značenia.

Podporné činnosti: 

 • odvoz a likvidácia komunálneho odpadu,
 • upratovanie vnútorných a vonkajších spoločných priestorov a garáží vlastnou komunálnou technikou,
 • čistenie fasády objektov,
 • deratizácia, dezinsekcia objektov,
 • starostlivosť o vonkajšie zelené plochy,
 • letná údržba vonkajších priestorov,
 • zimná pohotovosť a údržba, odpratávanie snehu a ľadu vlastnou komunálnou technikou,
 • ošetrenie vnútornej zelene v spoločných priestoroch.

Ochrana objektu a služby recepcie:

 • monitorovanie a systém kontroly vstupu do jednotlivých objektov a na jednotlivé podlažia,
 • 24-hodinová ochrana spoločných vnútorných aj vonkajších priestorov profesionálnou SBS,
 • centrálne monitorovanie bezpečnostným kamerovým systémom,
 • riadenie prístupu motorových vozidiel do garáže,
 • manažment kľúčov,
 • prevádzkovanie modernej elektronickej protipožiarnej signalizácie,
 • prevádzkovanie inštalovaných stabilných hasiacich zariadení,
 • informačné a telefonické služby recepcie.

Energetický manažment:

 • komplexná správa dodávok energií (elektrická, teplo a chladenie),
 • dodávky pitnej vody a TÚV,
 • služby energetika,
 • energetické poradenstvo.