ADMINISTRATÍVNA BUDOVA ABB

Košice, SR

Lokalita

Administratívna budova sa nachádza v areáli magnezitky na Magnezitárskej ulici č. 11 v Košiciach.

Charakteristika objektu

Ide o administratívnu budovu s jedným podzemným a dvomi nadzemnými podlažiami. Nachádzajú sa tu skladové a kancelárske priestory.

Galéria

Rozsah služieb

Ako správa zabezpečujeme nasledujúce služby:

  • preventívna a operatívna údržba,
  • vykonávanie drobných opráv.

Cieľom správy je zaistiť nižšiu poruchovosť, dlhšiu životnosť a funkčnosť technických a technologických zariadení. Súčasťou povinností správcu je plánovanie údržby – rozpis pravidelnej preventívnej údržby v pravidelných časových intervaloch.

Naším hlavným zámerom je mať spokojných klientov. Ide o dosiahnutie harmónie v ich vzťahu a ponúknutie profesionálnych, komplexných a komfortných služieb. Preto sú naše služby a ich zlepšovanie a rozširovanie podriadené tomuto cieľu a zároveň sa ochotne prispôsobujeme individuálnym špecifickým požiadavkám. Naši zamestnanci disponujú potrebným vzdelaním a dlhoročnou praxou v odbore a zároveň neustále zvyšujú svoje schopnosti pomocou odborných školení, aby dokázali progresívne a efektívne poskytovať kvalitnejšie služby. Vďaka profesionálnym interným a externým pracovníkom poskytujeme odborné poradenstvo v prevádzkovej a technickej oblasti.

Štatistické informácie

Budova má celkovú podlahovú plochu 2 860 m².