Apartmánový dom – ARMERIA Residence

Štrbské Pleso, SR

Lokalita

Apartmánový dom ARMERIA Residence sa nachádza na Štrbskom Plese, na ul. Maše Haľamovej 4047/2, v susedstve bytového domu Smrek, ktorý taktiež spravuje naša spoločnosť od roku 2009. V blízkosti sa nachádza jazero Nové Štrbské pleso, pričom táto pokojná lokalita spadá pod katastrálne územie obce Štrba, okres Poprad, časť Štrbské Pleso.

Charakteristika objektu

Objekt bol zrealizovaný zmenou z pôvodného objektu bývaleho hotela LITVOR 2 prestavbou a dostavbou na apartmánový dom s bytovými a nebytovými jednotkami s celoročným užívaním.

Celá budova má nepravidelný tvar „L“ s výškou 13,5 metra od úrovne podlahy v najvyššom výstupku strechy.

Západná časť je riešená ako prestavba pôvodného hotela LITVOR 2 doplnená o balkóny a hlavný vstup do budovy. Nájdeme tu plynovú kotolňu s 3 závesnými plynovými kotlami VIESSMANN VITODENS 200 s celkovým tepelným príkonom 217,8 kW, NN rozvodňu, miestnosť pre UPS záložný zdroj, sklad, pivničné kobky s úžitkovou plochou 93,86 m2, hlavné schodisko, výťahovú šachtu s osobným výťahom zn. OTIS s nosnosťou 630 kg a výlevkou.

Východná časť je novo vystavaná a úrovňovo napojená na pôvodnú zrekonštruovanú západnú časť. V nej je na 1PP vybudovaná garáž s desiatimi parkovacími miestami s celkovou plochou 282,65 m2., ktorá je s obývanou časťou prepojená samostatným vnútorným vchodom. Nad garážou sú na 1NP okrem apartmánov aj skladové kobky v počte 5 ks s celkovou úžitkovou výmerou 34,55 m2.

Severná časť priamo susedí s rekreačným strediskom LITVOR 1.

Každý byt má samostatné meranie spotreby elektrickej energie a vody. Pre bytové priestory je ohrev TUV realizovaný samostatne v jednotlivých  bytoch pomocou bytových výmenníkových staníc zn. LOGOtherm umiestnených v rozvodnej šachte nad WC. Samostatné vykurovanie v bytoch je realizované podlahovým kúrením,  v kúpeľniach je umiestnené rebríkové vykurovacie teleso.

Vetranie hygienických priestorov je realizované nútene – podtlakovo – s vetracími ventilátormi umiestnenými v podhľade.

Objekt má plochú strechu zabezpečenú aktívnym bleskozvodom.

V apartmánovom dome ARMERIA RESIDENCE  je celkovo 33 bytov, každý jeden byt má svoj balkón :

1-izbových 10 ks

2-izbových 18 ks

3-izbových 5 ks

Na priľahlom pozemku pred apartmánovým domom a vstupom do garáže je 11 parkovacích miest vybudovaných na spevnenej ploche a pod príjazdovou cestou, na samostatnej  ploche, je parkovisko so 17 parkovacími miestami.

 • Úžitková plocha bytov, kobiek a skladov spolu: 1898,37 m2
 • Celková úžitková plocha objektu so spoločnými priestormi: 2591,10 m2
 • Zastavaná plocha: 684 m2
 • Obostavaný priestor: 11143,80 m2

Rozsah služieb

Ako správca Apartmánového domu ARMERIA RESIDENCE ŠTRBSKÉ PLESO zabezpečujeme nasledujúce služby:

Kompletnú správu nehnuteľnosti v zmysle zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v jeho platnom znení:

 • vypracovávanie zálohových predpisov, rozúčtovanie služieb,
 • rozúčtovanie nákladov za všetky energie (plyn, voda, el. energia spoločných priestorov vrátane garáže),
 • poistenie bytového domu,
 • vyhľadávanie dodávateľov jednotlivých služieb s účasťou vlastníkov,
 • komunikáciu s vlastníkmi.

Ďalšie služby:

 • preventívna a operatívna údržba spoločných priestorov a budovy,
 • riešenie havarijných stavov zariadení, porúch,
 • zimná a letná údržba prislúchajúcich vonkajších plôch strojmi a mechanizmami a úprava zelene,
 • obsluha kotolne,
 • upratovanie vnútorných spoločných priestorov vrátane sklenených výplní,
 • strojové umývanie garáže a vykonávanie drobných opráv pre vlastníkov bytov,
 • deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia budovy a spoločných priestorov a garáže,
 • požiarna ochrana,
 • zimná pohotovosť a údržba, odpratávanie snehu a ľadu z príslušnej komunikácie, parkoviska, vstupu do budovy a príjazdu do garáže, príjazdovej cesty a parkovísk.

Cieľom správy je zaistiť nižšiu poruchovosť, dlhšiu životnosť a funkčnosť technických a technologických zariadení. Súčasťou povinností správcu je plánovanie údržby – rozpis pravidelnej preventívnej údržby v pravidelných časových intervaloch.

 • plán údržby a revízií technologických zariadení,
 • prevádzka a servis:
  • technologických zariadení (VZT, kúrenie, plyn),
  • rozvodov el. energie,
  • rozvodov tepla, plynu
  • rozvodov studenej vody a kanalizácie
  • osvetlenia spoločných vnútorných priestorov a garáže
  • sekčnej brány pri vjazde do garáže
  • výťahu,
  • komínu kotolne,
  • prístupového čipového systému budovy,
 • kontrola a údržba konštrukčných prvkov objektu a príp. opravy,
 • kontrola a údržba exteriérových prvkov objektu a príp. opravy.