BYTOVÝ DOM PÁLENICA 2

Tatranská Štrba, SR

Lokalita

Tento pomerne nový objekt s názvom Pálenica 2 je umiestnený na sídlisku v Tatranskej Štrbe na ulici Štefánikovej 1161 v zastavanom území, miestnej časti, obce Štrba. V jeho blízkom okolí sa nachádza stanica ozubnicovej železnice s názvom Tatranský Lieskovec.

Charakteristika objektu

V tomto bytovom dome je 43 bytových jednotiek v súkromnom, osobnom vlastníctve. Ide o 5-podlažnú budovu s troma sekciami a dvoma samostatnými vchodmi. Spoločný vchod pre sekciu „A“ a „B“ má v prízemí vrátnicu, teraz vedenú ako sklad bicyklov a kočíkov, výmenníkovú stanicu tepla a samostatnú prípravu TÚV, spoločnú práčovňu pre všetky tri sekcie. V sekcii „C“ sú v prízemí umiestnené pivnice tzv. kobky, miestnosť pre upratovačku a miestnosť pre odkladanie bicyklov.

Galéria

Rozsah služieb

Ako správca BD zabezpečujeme nasledujúce služby:

kompletnú správu nehnuteľnosti v zmysle zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v jeho platnom znení:

 • vypracovávanie zálohových predpisov, rozúčtovanie služieb
 • rozúčtovanie nákladov za všetky energie (voda, elektrina spoločných priestorov, teplo ),
 • vyhľadávanie dodávateľov jednotlivých služieb s účasťou vlastníkov,
 • služby 24-hodinového dispečingu,
 • komunikáciu s vlastníkmi.

ďalšie služby:

 • preventívna a operatívna údržba spoločných priestorov a budovy,
 • obsluha a kontrola výmenníkovej stanice,
 • upratovanie vnútorných spoločných priestorov, vrátane sklenených výplní,
 • deratizácia, dezinsekcia , dezinfekcia budovy a spoločných priestorov,
 • odpratávanie snehu a ľadu z parkoviska na požiadavku vlastníkov,
 • vykonávanie drobných opráv pre vlastníkov bytov,
 • manažment ochrany pred požiarmi a BOZP.

Cieľom správy je zaistiť nižšiu poruchovosť, dlhšiu životnosť a funkčnosť technických a technologických zariadení. Súčasťou povinností správcu je plánovanie údržby – rozpis pravidelnej preventívnej údržby v pravidelných časových intervaloch:

 • plán údržby a revízií technologických zariadení,
 • prevádzka a servis:
  • technologických zariadení ( kúrenie, príprava TÚV),
  • rozvodov el. energie,
  • rozvodov tepla,
  • rozvodov studenej vody, TÚV a kanalizácie,
  • osvetlenia spoločných vnútorných priestorov,
 • kontrola a údržba konštrukčných prvkov objektu a príp. opravy,
 • kontrola a údržba exteriérových prvkov objektu a príp. opravy.

Naším hlavným zámerom je mať spokojných klientov. Ide o dosiahnutie harmónie v ich vzťahu a ponúknutie profesionálnych, komplexných a komfortných služieb. Preto sú naše služby a ich zlepšovanie a rozširovanie podriadené tomuto cieľu a zároveň sa ochotne prispôsobujeme individuálnym špecifickým požiadavkám. Naši zamestnanci disponujú potrebným vzdelaním a dlhoročnou praxou v odbore a zároveň neustále zvyšujú svoje schopnosti pomocou odborných školení, aby dokázali progresívne a efektívne poskytovať kvalitnejšie služby. Vďaka profesionálnym interným a externým pracovníkom poskytujeme odborné poradenstvo v prevádzkovej a technickej oblasti.

Štatistické informácie

Objekt sa skladá z troch sekcií, z ktorých sekcia A a B má po 15 bytov a sekcia C 13 bytov.
Bytový dom má celkovú podlahovú plochu 2 048 m2. K bytovému domu prináleží aj parkovisko pred bytovým domom, ktoré je v podielovom spoluvlastníctve všetkých vlastníkov.