BYTY FUXOVA

Bratislava, SR

Lokalita

Byty Fuxova sú situované na ulici Bosákova v mestskej časti Petržalka, pri zjazde zo Starého mosta. 24-podlažný vežiak ponúka 276 bytov rôznych typov od 1-izbových až po 4-izbové. Okrem bytových jednotiek je v podzemnej garáži aj 257 parkovacích miest a ďalších 51 parkovacích miesť je vonku. Na prízemí objektu sa nachádza recepcia i obchodné priestory. Nad garážami je park s detským ihriskom na ploche štyri tisíc štvorcových metrov. Výhodou je aj dobrá občianska vybavenosť a dopravná dostupnosť, blízkosť nákupných centier, či miesta pre aktívny aj pasívny oddych.

Charakteristika objektu

 • Celková zastavaná plocha nadzemnej časti – 1 008,00 m2
 • Celková zastavaná plocha podzemnej časti – 3 891,00 m2
 • Celková podlažná plocha nadzemných podlaží – 24 425,29 m2
 • Celková podlažná plocha podzemných podlaží – 7 622,88 m2
 • Počet podzemných podlaží – 2
 • Počet nadzemných podlaží – 24+nastrešná technológia
 • Počet bytov – 276
 • Počet parkovacích miest v objekte – 257
 • Výška objektu po atiku 24.NP – 210,90 m n.m.

Galéria

Rozsah služieb

Ako správca bytov Fuxova zabezpečujeme najmä tieto činnosti:

Komplexný facility management bytového domu:

 • koordinácia a riadenie všetkých podporných činností,
 • finančné riadenie a tvorba rozpočtu,
 • optimalizácia nákladov a systematické vyhľadávanie úspor nákladov,
 • práca facility manažéra,
 • správa a rozúčtovanie služieb, vypracovanie podkladov na fakturáciu spotreby energií a služieb,
 • vyhľadávanie dodávateľov jednotlivých služieb s účasťou vlastníkov,
 • manažment požiarnej ochrany a BOZP,
 • služby 24-hodinového dispečingu,
 • komunikácia s vlastníkmi,
 • riešenie záručných reklamácií.

Obsluha a kontrola technických zariadení budov:

 • bežná prevádzková kontrola,
 • kontrola a obsluha TZB podľa pravidiel stanovených výrobcom, prípadne legislatívou,
 • operatívna obsluha v prípade porúch, prípadne riešenie havarijných stavov zariadení.

Opravy a údržby budov a technických zariadení:

 • plán údržby a revízií technologických zariadení,
 • prevádzka a servis:
  • technologických zariadení (VZT, kúrenie),
  • rozvodov el. energie,
  • rozvodov tepla,
  • rozvodov studenej vody, TÚV a kanalizácie,
  • osvetlenia spoločných vnútorných priestorov,
  • vonkajšieho areálového osvetlenia,
  • kamerového systému priemyselnej televízie CCTV,
  • elektrickej požiarnej signalizácie EPS,
  • odlučovača ropných látok,
  • sekčných brán a rámp na vjazdoch do garáže a na súkromné parkovisko,
  • výťahov,
  • prístupového systému SKV.
 • kontrola a údržba konštrukčných prvkov objektu a príp. opravy,
 • kontrola a údržba exteriérových prvkov objektu a príp. opravy,
 • prevádzka a údržba dopravného značenia v objekte a na priľahlých pozemkoch.

Podporné činnosti: 

 • odvoz a likvidácia komunálneho odpadu,
 • upratovanie vnútorných a vonkajších spoločných priestorov a garáží vlastnou komunálnou technikou,
 • deratizácia, dezinsekcia budovy,
 • starostlivosť o vonkajšie zelené plochy,
 • letná údržba vonkajších a vnútorných priestorov,
 • zimná pohotovosť a údržba, odpratávanie snehu a ľadu.

Ochrana objektu a služby recepcie:

 • monitorovanie a systém kontroly vstupu do budovy,
 • 24-hodinová ochrana spoločných vnútorných aj vonkajších priestorov profesionálnou SBS,
 • centrálne monitorovanie bezpečnostným kamerovým systémom,
 • kľúčový manažment,
 • prevádzkovanie modernej elektronickej protipožiarnej signalizácie,
 • informačné a telefonické služby recepcie.

Energetický manažment:

 • komplexná správa dodávok energií (elektrická, tepelná),
 • dodávky pitnej vody,
 • služby energetika,
 • energetické poradenstvo.