EUROVEA

Bratislava, SR

Lokalita

Eurovea, multifunkčný komplex na bratislavskom nábreží a zároveň najlepšia adresa v centre Bratislavy. Nachádza sa na Pribinovej ulici.

Charakteristika objektu

Čo nájdete v Eurovei:

 • 235 prémiových rezidencií,
 • päťhviezdičkový hotel Sheraton, wellness, fitnes a spa,
 • 24 500 m² najkvalitnejších kancelárskych priestorov kategórie A,
 • kaviarne a reštaurácie, terasy na brehu Dunaja,
 • obchody,
 • banky,
 • poštu,
 • detské ihrisko na brehu Dunaja
 • a iné prevádzky

Euroveu tvorí desať stavebných objektov, z ktorých každý má iný charakter a funkciu.

Nadzemné časti všetkých blokov majú spoločnú spodnú časť garáží s dvoma podzemnými podlažiami. Objekty sú vo verejne prístupných priestoroch riešené ako bezbariérové.

Stavebný objekt (SO_01, a SO_10) – nákupná časť obchodného centra, obsahuje obchodné a reštauračné prevádzky.

Stavebný objekt (SO_02, SO_03, SO_04, SO_05) – tvorí rezidenčnú časť Eurovey.

Stavebný objekt (SO_06, SO_07 a SO_08) – tvorí administratívne priestory.

Hotel Sheraton (SO_09) – päťhviezdičkový hotel renomovanej svetovej značky Sheraton ponúka 186 komfortne vybavených izieb a 23 luxusných apartmánov vrátane prezidentského, kongresové sály, reštaurácie, bary, oddychovú časť s bazénmi, fitnes, wellness.

Rozsah služieb

Ako správca obchodného centra Eurovea zabezpečujeme najmä tieto činnosti:

Komplexný facility manažment komplexu Eurovea:

 • koordinácia a riadenie všetkých podporných činností,
 • finančné riadenie a tvorba rozpočtov,
 • optimalizácia nákladov a systematické vyhľadávanie úspor nákladov,
 • práca facility manažéra,
 • správa a rozúčtovanie služieb, vypracovanie podkladov na fakturáciu spotreby energií a služieb,
 • vyhľadávanie dodávateľov jednotlivých služieb s účasťou zákazníka,
 • služby 24-hodinového dispečingu,
 • komunikácia so zákazníkmi.

Obsluha a kontrola technických zariadení budov:

 • bežná prevádzková kontrola,
 • kontrola a obsluha TZB podľa pravidiel stanovených výrobcom, prípadne legislatívou,
 • operatívna obsluha v prípade porúch, prípadne riešenie havarijných stavov zariadení.

Opravy a údržba budov a technických zariadení:

 • plán údržby a revízií technologických zariadení,
 • prevádzka a servis:
  • technologických zariadení (VZT, klíma, kúrenie),
  • rozvodov el. energie,
  • rozvodov tepla a chladu,
  • rozvodov studenej vody, TÚV a kanalizácie,
  • rozvodov chladiacej vody z Dunaja,
  • osvetlenia spoločných vnútorných priestorov,
  • vonkajšieho areálového osvetlenia,
  • kamerového systému priemyselnej televízie – CCTV,
  • elektrickej požiarnej signalizácie EPS,
  • elektrického zabezpečovacieho systému EZS,
  • stabilných hasiacich zariadení SHZ,
  • regulačných staníc plynu RSP všetkých blokov,
  • odlučovačov tukov OT,
  • sekčných brán a rámp na vjazdoch do garáží,
  • výťahov, eskalátorov, elevátorov,
  • parkovacieho a navigačného systému,
  • prístupového systému SKV – SiPass,
 • kontrola a údržba konštrukčných prvkov objektu a prípadné opravy,
 • kontrola a údržba exteriérových prvkov objektu a prípadné opravy,
 • prevádzka a údržba dopravného značenia.

Ostatné činnosti:

 • kľúčový manažment,
 • prevádzkovanie modernej elektronickej protipožiarnej signalizácie, 
 • prevádzkovanie inštalovaných stabilných hasiacich zariadení,
 • prevádzkujeme pre nájomcov helpdesk v systéme CHASTIA,
 • podpora marketingového oddelenia OC (príprava eventov, výmena / inštalácia / deinštalácia plagátov, citylighty….),
 • podpora technickému oddeleniu OC.

Energetický manažment:

 • komplexná správa dodávok energií (elektrická, tepelná a chlad),
 • dodávky pitnej vody a TÚV,
 • dodávka chladiacej vody z Dunaja.