GRAND HOTEL KEMPINSKI

Štrbské Pleso, SR

Lokalita

Grand Hotel Kempinski je situovaný na južnej strane Štrbského plesa v blízkom susedstve hotela Solisko. Celý objekt je pamiatkovo chránený a v minulosti, pred jeho kompletnou rekonštrukciou, niesol názov liečebný dom Hviezdoslav. Je to päťhviezdičkový hotel s 98 izbami najvyššieho štandardu a s jedinečným a najväčším wellness a SPA.

Charakteristika objektu

Grand Hotel Kempinski sa nachádza v rekonštruovaných budovách bývalých Kúpeľov Štrbské Pleso: Kriváň, Hviezdoslav a Jánošík. Jednotlivé budovy sú prepojené podzemnou technickou chodbou, ktorá slúži pre potreby zásobovania tovarom a v jej útrobách sú umiestnené zásobovacie sklady, šatne a jedáleň zamestnancov, technické miestnosti. Z jednotlivých budov sa dá dostať do SPA  suchou nohou. V máji roku 2009 hotel otvoril svoje brány verejnosti a do dnešného dňa poskytuje svoje služby svojím klientom, ktorí sa sem vracajú za oddychom , čaru tatranskej prírody a k jedinečným pohľadom .na naše veľhory. z okien hotelových izieb.

Galéria

Rozsah služieb

Pre Grand Hotel Kempinski zabezpečujeme nasledujúce služby:

24-hodinové dispečerské pracovisko:

 • Riadenie, obsluha, kontrola všetkých podporných technologických zariadení vrátane kúrenia, chodu kotolne, dodávke elektrickej energie  ( trafostanice, VN,NN ), studenej vody a výroby TÚV, VZT.

Obsluha a kontrola technických zariadení budovy:

 • bežná prevádzková kontrola,
 • energetický manažment,
 • operatívna obsluha v prípade porúch, riešenie havarijných stavov technológií
 • obsluha kotolne

Cieľom služby je zaistiť nižšiu poruchovosť, dlhšiu životnosť a funkčnosť technických a technologických zariadení, aby sa hotel venoval len svojmu core biznisu, ktorým je plná pozornosť hosťovi. Súčasťou povinností správcu je plánovanie údržby – rozpis pravidelnej preventívnej údržby v pravidelných časových intervaloch.

Opravy a údržba budov a technických zariadení:

 • Plán revízií,kontról, údržby a opráv technologicých zariadení
 • prevádzka a servis:
  • technologických zariadení (VZT, kúrenie),
  • kotolne
  • komínov kotolne
  • rozvodov el. energie ( NN, VN )
  • rozvodov tepla, plynu,
  • rozvodov studenej vody, TÚV a kanalizácie,
  • osvetlenia vnútorných priestorov,
  • výťahov,
  • elektrickej požiarnej signalizácie ( EPS ),
  • stabilného hasiacého zariadenia ( SHZ ),
  • záložného zdroja ( DA ).

Podporné činnosti:

 • zimná a letná údržba prislúchajúcich vonkajších plôch strojmi a mechanizmami, úprava zelene
 • zimná pohotovosť, odpratávanie snehu a ľadu z príslušnej komunikácie, parkoviska, vstupov do objektu

Naším hlavným zámerom je mať spokojných klientov. Ide o dosiahnutie harmónie v ich vzťahu a ponúknutie profesionálnych, komplexných a komfortných služieb. Preto sú naše služby a ich zlepšovanie a rozširovanie podriadené tomuto cieľu a zároveň sa ochotne prispôsobujeme individuálnym špecifickým požiadavkám. Naši zamestnanci disponujú potrebným vzdelaním a dlhoročnou praxou v odbore a zároveň neustále zvyšujú svoje schopnosti pomocou odborných školení, aby dokázali progresívne a efektívne poskytovať kvalitnejšie služby. Vďaka profesionálnym interným a externým pracovníkom poskytujeme odborné poradenstvo v prevádzkovej a technickej oblasti.