LANDEREROVA 12

Bratislava, SR

Lokalita

Objekt LANDEREROVA 12 sídli v jednej z najvýznamnejších bratislavských lokalít. Administratívna – obchodná budova je 15 poschodová, moderná, ktorá svojim umiestnením spolu s objektmi Pribinova 19 a Tower 115 ohraničuje vnútorný zelený park s fontánou, lavičkami a detskými ihriskami. Priestor parku je rozdelený na zónu pre psíčkarov a fajčiarsku a nefajčiarsku zónu.

Charakteristika objektu

Hlavný vstup do budovy LANDEREROVA 12 je umiestnený v parteri zo strany Landererovej ulice. Výrazným architektonickým prvkom je elegantná fasáda, v zemitých tónoch, ktorá pôsobí distingvovane a vzdušne. Atraktivitu dodáva objektu tiež sústava vysokých štíhlych stĺpov podopierajúcich značnú časť hmoty nad podnožou. Okrem funkčného urbánneho dizajnu bude jedinečnosť podčiarkovať aj monumentálna exteriérová LED stena.

Budova, spĺňa prísne štandardy certifikácie zelených budov LEED Gold. Šesť podlaží slúži na parkovanie s kapacitou 359 miest. Samozrejmosťou je priestor pre odkladanie bicyklov spolu so šatňou a hygienickými zariadeniami. LANDEREROVA 12 má výborné napojenie na okolité cyklotrasy v smere k Mostu Apollo, na Ružinovskú radiálu, Dunajskú cyklotrasu alebo na Šafárikovo námestie. 

Kancelárske priestory začínajú od 5. až po 15. nadzemné podlažie a sú plne prispôsobiteľné želaniam klientov. Na 12. poschodí sa nachádza terasa s rozlohou 248 m2 s panoramatickým výhľadom a oddychovou zónou. Ďalšia terasa, o 80 m2 väčšia, je umiestnená na 4. poschodí.

Budovu obsluhuje 8 inteligentných výťahov, ktoré šetria nielen energiu, ale predovšetkým čas. Priamo v objekte bude pre zamestnancov k dispozícii vlastná kantína s kapacitou 270 miest na sedenie a kaviareň. Príjemným benefitom sídla v novej mestskej štvrti EUROVEA CITY je aj možnosť využívať pestrú ponuku reštaurácií a služieb v pešej dostupnosti okolitých biznis centier alebo sa najesť v atraktívnom prostredí Eurovea či PANORAMA PARKU. 

 • celková nájomná plocha objektu je 23.650 m2
 • kancelárska plocha je 22.800 m2, k dispozícii sú tzv. dve nadzemné veže (12. a 14. podlaží)
 • k dispozícii je 583 m2 obchodných priestorov na prenájom.
 • objekt disponuje aj 359 parkovacími miestami v krytej garáži, ktorá má 2 podlažia pod úrovňou zeme a 4 nadzemné podlažia

Moderné kancelárske centrum, ktoré bolo exkluzívne navrhnuté na množstvo rôznych spôsobov využitia. L12 ponúka viacero možností úprav interiéru, personalizovaný dizajn, pracovné priestory na kreatívnu spoluprácu či priestranné konferenčné miestnosti, vďaka čomu spĺňa aj tie najnáročnejšie požiadavky na pracovné priestory súčasnosti.

Galéria

Rozsah služieb

Ako správca administratívnej budovy Landererova 12 zabezpečujeme najmä tieto činnosti:

Komplexný manažment budovy Landererova 12:

 • koordinácia a riadenie všetkých podporných činností,
 • finančné riadenie a tvorba rozpočtu,
 • optimalizácia nákladov a systematické vyhľadávanie úspor nákladov,
 • práca manažéra budovy,
 • správa a rozúčtovanie služieb, vypracovanie podkladov na fakturáciu spotreby energií a služieb,
 • vyhľadávanie dodávateľov jednotlivých služieb s účasťou vlastníkov,
 • manažment požiarnej ochrany a BOZP,
 • manažment prístupového bezpečnostného systému a parkovacieho systému, správa prístupových kariet,
 • komunikácia s vlastníkmi a partnerskými organizáciami,
 • riešenie reklamácií.

Obsluha a kontrola technických zariadení budov:

 • bežná prevádzková kontrola
 • kontrola a obsluha TZB podľa pravidiel stanovených výrobcom a legislatívou
 • operatívna obsluha v prípade porúch, riešenie havarijných stavov technológií

Opravy a údržba budov a technických zariadení:

 • plán revízií, kontrol, údržby a opráv technologických zariadení,
 • prevádzka a servis:
  • technologických zariadení,
  • rozvodov elektrickej energie,
  • rozvodov tepla a chladenia,
  • rozvodov studenej vody, TÚV, kanalizácie,
  • osvetlenia interiérových priestorov,
  • osvetlenia parku a prislúchajúceho okolia objektu,
  • kamerového systému priemyselnej televízie CCTV,
  • elektrickej požiarnej signalizácie EPS,
  • stabilného hasiaceho zariadenia SHZ,
  • odlučovačov tukov OT,
  • odlučovaču ropných látok,
  • požiarnych roliet a rámp na vjazde do garáže,
  • výťahov,
  • parkovacieho systému,
  • prístupového systému SKV,
 • kontrola a údržba konštrukčných prvkov objektu a opravy,
 • kontrola a údržba exteriérových prvkov objektu a opravy,
 • prevádzka a údržba dopravného značenia v objekte a na priľahlých pozemkoch.

Podporné činnosti:

 • zabezpečovanie služieb OLO a zberu triedeného odpadu,
 • upratovanie vnútorných a vonkajších spoločných priestorov a garáže,
 • deratizácia a dezinsekcia objektu,
 • starostlivosť o vonkajšie zelené plochy,
 • letná údržba vnútorných a vonkajších priestorov,
 • zimná pohotovosť a zimná údržba, odhŕňanie snehu, odstraňovanie ľadu.

Ochrana objektu a služby recepcie:

 • monitorovanie a systém kontroly vstupu do objektu,
 • 24-hodinová ochrana objektu a bezprostredného okolia objektu profesionálnou SBS,
 • centrálny monitoring bezpečnostným kamerovým systémom,
 • riadenie prístupu motorových vozidiel do parkovacieho priestoru,
 • kľúčový manažment,
 • prevádzkovanie EPS,
 • informačné a telefonické služby recepcie.

Energetický manažment:

 • komplexná správa dodávok energií (elektrina, plyn, teplo a chlad),
 • dodávka pitnej vody a TÚV,
 • služby energetika,
 • energetické poradenstvo.