LOGISTICKÝ PARK SENEC - HALA D

Senec, SR

Lokalita

LOGISTICKÝ PARK SENEC – HALA D je umiestený v atraktívnej polohe s priamym prístupom na diaľnicu D1.Vzdialený len 15 minút od medzinárodného letiska v Bratislave a 58 minút od letiska vo Viedni.

Charakteristika objektu

Logistický Park poskytuje najvyššie moderné štandardy pre logistiku a ľahký priemysel v skladovo-výrobných priestoroch triedy A. Jedná sa o veľkoplošné skladovacie priestory s minimálnou svetlou výškou stropu 10,5 m.

Park má k dispozícii približne 33 600 m2 skladovej plochy, 26 000 m2 spevnených plôch, ciest a komunikácií ako aj vonkajších obslužných priestorov, 7 000 m2 trávnatých a ostatných plôch.

Parkovisko poskytuje bezpečný parkovací priestor pre viac ako 20 kamiónov a 150 osobných automobilov.

Galéria

Rozsah služieb

Komplexný manažment budovy parku.

 • koordinácia a riadenie všetkých podporných činností,
 • optimalizácia nákladov a systematické vyhľadávanie úspor nákladov,
 • práca manažéra budovy,
 • vyhľadávanie dodávateľov jednotlivých služieb s účasťou zákazníka,
 • 24-hodinový monitoring technológií,
 • komunikácia so zákazníkmi.

Obsluha a kontrola technických zariadení budov:

 • bežná prevádzková kontrola,
 • kontrola a obsluha TZB podľa pravidiel stanovených výrobcom, prípadne legislatívou,
 • operatívna obsluha v prípade porúch a riešenie havarijných stavov zariadení.

Opravy a údržba budov a technických zariadení:

 • plán údržby a revízií technologických zariadení,
 • prevádzka a servis:
  • technologických zariadení (VZT, klimatizácia, kúrenie),
  • rozvodov el. energie,
  • rozvodov tepla,
  • rozvodov studenej vody, TÚV a kanalizácie,
  • osvetlenia spoločných vnútorných priestorov,
  • vonkajšieho osvetlenia areálu,
  • kamerového systému priemyselnej televízie – CCTV,
  • elektrickej požiarnej signalizácie EPS,
  • elektrického zabezpečovacieho systému EZS,
  • stabilných hasiacich zariadení SHZ
  • odlučovača ropných látok,
  • sekčných brán a vyrovnávacích mostíkov
  • kontrola a údržba konštrukčných prvkov objektu a prípadné opravy,
  • kontrola a údržba exteriérových prvkov objektu a prípadné opravy,
  • prevádzka a údržba dopravného značenia.

Ostatné činnosti:

 • manažment kľúčov,
 • prevádzkovanie modernej elektronickej protipožiarnej signalizácie.
 • prevádzkovanie inštalovaných stabilných hasiacich zariadení.

Energetický manažment:

 • služby energetika,
 • energetické poradenstvo.