LOGISTICKÝ PARK ZAVAR

Zavar – Trnava, SR

Lokalita

Dodávateľský a logistický park pre Peugeot Citroën

Výstavba výrobných hál automobilky PSA Peugeot Citroën neďaleko Trnavy si vyžiadala aj vybudovanie moderného a funkčného logistického centra. S využitím spoločného know-how spoločností J&T REAL ESTATE a belgickej Immo Industry Group vyrástol v susedstve výrobného komplexu logistický park, ktorý je navyše v tesnej blízkosti diaľnice Bratislava – Trnava – Trenčín. Park s rozlohou až 500 000 m2 tak ponúka subdodávateľským firmám bezkonkurenčné podmienky.

Charakteristika objektu

Pre vlastníka parku, ale aj pre klientov, ktorí sa nachádzajú v logistickom a dodávateľskom parku, zabezpečujeme komplexnú technickú správu. Pod našu správu podlieha cca 58 000 m2 prenajatej plochy, 55 000 m2 spevnenej plochy, teda komunikácií a vonkajších obslužných priestorov, 60 000 m2 trávnatej plochy a ostatné plochy, ktoré slúžia na budúcu výstavbu. Všetky haly sú vybavené najmodernejšími systémami, ako sú napríklad EPS, SHZ, MaR, UPS, CCTV, ktoré zvyšujú štandard klientov, ale v konečnom dôsledku aj ich bezstarostnosť a hlavne bezpečnosť. V parku sa nachádza aj vlastná čistiareň odpadových vôd, kde taktiež zabezpečujeme kompletný technický servis. V logistickom parku sa nachádzajú klienti, ktorí sú priamo prepojení na dodávku komponentov do PSA, teda pracujú just in time a musíme bezpodmienečne zabezpečiť požadovanú službu ihneď. Vďaka pôsobeniu našich technikov údržby priamo v spravovanom logistickom parku sme schopní predvídať požiadavky našich klientov a prispôsobovať tak naše služby ich očakávaniam.

Rozsah služieb

Ako správa logistického parku sa zaväzujeme zabezpečiť nasledujúce služby:

 • dodávku všetkých médií (voda, elektrická energia, plyn),
 • bezpečnostnú a informačnú službu v rozsahu stráženia vstupov a výstupov do areálu a z areálu, pochôdzkovú službu po areáli, identifikáciu osôb pri vstupe a výstupe do areálu a z areálu, poskytovanie základných informácií o prenajímateľovi a osobách užívajúcich priestory nachádzajúce sa v areáli,
 • údržbu zelených plôch a záhradnícke služby,
 • deratizáciu a dezinfekciu priestorov technického vybavenia,
 • letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií v priemyselnom parku v rozsahu umožňujúcom ich riadne užívanie nájomcom, počas zimnej údržby sú prioritne čistené prístupové cesty, aby bola vykonaná včasná dodávka zo strany nájomcu jeho klientovi PSA,
 • revízie technického vybavenia z hľadiska požiarnej ochrany v takom rozsahu, aby vyhovovala požiadavkám príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky o požiarnej ochrane a normám NFPA 25 a v súlade s odporúčaniami poisťovateľa nájomcu,
 • revíziu technického vybavenia v rozsahu operačného plánu a plánu preventívnej údržby,
 • bezpečnosť a ochranu zdravia v priestoroch technického vybavenia,
 • čistenie fasád a okien prevádzkovej haly podľa potreby,
 • čistenie spoločných stavieb a miestnych komunikácií v areáli,
 • optimálne riadenie dodávky služieb, správu médií a správu infraštruktúry,
 • archivovanie dokumentácie,
 • dodávku materiálu a logistiku do spoločných priestorov,
 • prevádzkovanie a údržbu osvetlenia miestnych komunikácií v rámci areálu,
 • odvoz odpadu z čističky odpadových vôd,
 • odvoz odpadu z lapača olejov – ORL,
 • vnútroareálovú dopravu pre zamestnancov nájomcu,
 • prevádzku a údržbu zariadení súvisiacich s retenčnou nádržou a čističkou odpadových vôd,
 • odtok zrážkových vôd,
 • údržbu oplotenia areálu priemyselného parku,
 • správu kľúčového hospodárstva,
 • služby spojené s triedením došlej pošty v priemyselnom parku.

V prípade kvality poskytovaných služieb je prvoradá spokojnosť klienta.

Štatistické informácie

Základná charakteristika logistického parku pre SPA

Výmera pozemku411 036 m2
Zastavaná plocha59 596 m2
Obstavaný priestor483 434 m2
Plocha fasády31 998 m2
Parkoviská17 370 m2
Komunikácie47 772 m2
Zelené plochy52 529 m2

Referencie

Majiteľ logistického a dodávateľského parku:

 • TRNAVAINVEST DODÁVATEĽSKÝ PARK, s. r. o.

Klienti v logistickom a dodávateľskom parku:

 • Gefco Slovakia, s. r. o.,
 • Faurecia Slovakia, s. r. o.,
 • Geodis Calberson Slovensko, s. r. o.,
 • Inergy Automotive Systems Slovakia, s. r. o.,
 • Plastic Omnium Auto Exteriors, s. r. o.,
 • Voith Industrial Services, s. r. o.,
 • Streit Trnava, s. r. o.,
 • Plasticoncept, s. r. o.,
 • TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS, s. r. o.,
 • Datalogic Slovakia, s. r. o.