NOVÁ VLÁRSKA je novým objektom v správe Danube Facility Services

Od apríla 2020 zabezpečujeme správu bytového domu v lokalite Kramáre, a to bytový dom Nová Vlárska. Naša spoločnosť zabezpečuje komplexnú technickú správu budovy, technickú prevádzku a údržbu zariadení.