Ovocné sady

Bratislava, SR

Lokalita

Ovocné sady sa nachádzajú v mestskej časti Ružinov v okrese Bratislava II, miestnej časti Trnávka pri Ivanskéj ceste.

Charakteristika objektu

V komplexe Ovocné sady sa nachádza 11 bytových objektov a jedna podzemná garáž, ktorá sa rozprestiera pod troma objektami. V jednotlivých objektoch sa na prízemí nachádzajú obchodné priestory, technológie, pivničné kobky a vstupné predsiene, chodby.

Objekty majú 7 a 8 nadzemných podlaží bez suterénu, výnimkou je objekt E kde sa nachádza suterén pod materskou škôlkou. Materská škôlka sa rozprestiera na celom prízemí.

Označenie objektov je veľkými písmenami abecedy A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.

V každom objekte sa nachádza samostatná kotolňa, dva výťahy, centrálny batériový systém a vzduchotechnika, ktorá sa nachádza na streche a zabezpečuje odvetrávanie bytov a chodieb.

Vstup do budovy je zabezpečený bezdotykovým systémom pomocou čipov a je monitorovaný kamerovým systémom.

Obvodové steny sú železobetónové. Deliace steny medzi bytmi sú kombináciou železobetónu a zvukovo izolačného materiálu. Vnútorné bytové priečky sú zo sadrokartónu. Strešná konštrukcia je navrhnutá ako plochá jednoplášťová strecha s klasickým poradím vrstiev.

V areály sa nachádza množstvo zelene a dominantou je park, ktorý je rozdelený na viacero zón. Nachádza sa na ňom (workout zóna, pergola s posedením, herné zóny pre deti rôznych vekových kategórií, stolný tenis, streetballové ihrisko, ohniská s posedením…). Vedľa ihriska je vybudovaná protihluková stená, ktorá oddeľuje objekty G, H, K.

Galéria

Rozsah služieb

Ako správca komplexu Ovocné sady zabezpečujeme najmä tieto činnosti:

Komplexný manažment bytových domov a spoločného areálu:

·        koordinácia a riadenie všetkých podporných činností,

·        finančné riadenie a tvorba rozpočtu,

·        optimalizácia nákladov a systematické vyhľadávanie úspor nákladov,

·        práca manažéra budov,

·        správa a rozúčtovanie služieb, vypracovanie podkladov na fakturáciu spotreby energií a služieb,

·        vyhľadávanie dodávateľov jednotlivých služieb s účasťou vlastníkov,

·        manažment požiarnej ochrany a BOZP,

·        manažment prístupového bezpečnostného systému, správa prístupových čipov

·        komunikácia s vlastníkmi a partnerskými organizáciami,

·        riešenie reklamácií.

Obsluha a kontrola technických zariadení budov:

·        bežná prevádzková kontrola

·        kontrola a obsluha TZB podľa pravidiel stanovených výrobcom a legislatívou

·        operatívna obsluha v prípade porúch, riešenie havarijných stavov technológií

Opravy a údržba budov a technických zariadení:

·        plán revízií, kontrol, údržby a opráv technologických zariadení,

·        prevádzka a servis:

·        technologických zariadení,

·        rozvodov elektrickej energie,

·        rozvodov tepla,

·        rozvodov studenej vody, TÚV, kanalizácie,

·        osvetlenia interiérových priestorov,

·        osvetlenia parku a prislúchajúceho okolia objektu,

·        kamerového systému,

·        odlučovaču ropných látok,

·        výťahov,

·        prístupového systému SKV,

·        kontrola a údržba konštrukčných prvkov objektu a opravy,

·        kontrola a údržba exteriérových prvkov objektu a opravy,

·        prevádzka a údržba dopravného značenia v objekte a na priľahlých pozemkoch.

Podporné činnosti:

·        zabezpečovanie služieb OLO a zberu triedeného odpadu,

·        upratovanie vnútorných a vonkajších spoločných priestorov,

·        deratizácia a dezinsekcia objektu,

·        starostlivosť o vonkajšie zelené plochy,

·        letná údržba vnútorných a vonkajších priestorov,

·        zimná pohotovosť a zimná údržba, odhŕňanie snehu, odstraňovanie ľadu.

Ochrana objektu:

·        monitorovanie a systém kontroly vstupu do objektu,

·        monitoring vstupov do budov bezpečnostným kamerovým systémom,

·        kľúčový manažment,

Energetický manažment:

·        komplexná správa dodávok energií (elektrina, plyn, teplo),

·        dodávka pitnej vody a TÚV,

·        služby energetika,

·        energetické poradenstvo.