PALÁC MOTEŠICKÝCH

Bratislava, SR

Lokalita

Palác Motešických sa nachádza v centre Starého Mesta Bratislavy, v tesnej blízkosti SND a Hviezdoslavovho námestia. Je situovaný v uličnej zástavbe medzi ulicami Gorkého a Laurinská. História pôvodného objektu siaha až do stredoveku, do roku 1590, keď na tomto mieste stál hostinec U divého muža. Po celé stáročia to bol jeden z najluxusnejších hostincov v Prešporku, ktorý slúžil počas korunovácie panovníkov a zasadania Uhorského snemu na ubytovanie bohatých šľachticov. Po odkúpení pôvodného hostinca, dala palác postaviť v roku 1840 barónska rodina Motešických. Palác slúžil na diskrétne stretávanie sa najvyššej šľachty toho obdobia. Nachádzalo sa v ňom kasíno pre magnátov a pánsky jazdecký klub. Za éry socializmu objekt slúžil ako bytový dom.

V rokoch 2008 – 2010 prebehla v objekte paláca kompletná rekonštrukcia a nadstavba objektu. Odvtedy až dodnes sa opäť palác využíva ako bytový dom. Objekt je pamiatkovo chránený.

Charakteristika objektu

Objekt má sedem nadzemných a dve podzemné podlažia. Skladá sa z pôvodnej časti Paláca Motešických t.j. po štvrté nadzemné podlažie a z prístavby z roku 2010, ktorá je od piateho po siedme nadzemné podlažie. V dvoch podzemných podlažiach sa nachádzajú technické miestnosti objektu a sklady, v štyroch podzemných podlažiach sa nachádzajú podzemné garáže. Na prízemí sú obchodné prenajímateľné jednotky a reštaurácie, na zvyšných šiestich nadzemných podlažiach sú luxusné byty, z čoho byty na šiestom poschodí sú mezonetové.

Galéria

Rozsah služieb

Ako správca objektu zabezpečujeme najmä tieto činnosti:

Komplexný facility management bytového domu:

 • koordinácia a riadenie všetkých podporných činností,
 • finančné riadenie a tvorba rozpočtu,
 • optimalizácia nákladov a systematické vyhľadávanie úspor nákladov,
 • práca facility manažéra,
 • správa a rozúčtovanie služieb, vypracovanie podkladov na fakturáciu spotreby energií a služieb,
 • vyhľadávanie dodávateľov jednotlivých služieb s účasťou vlastníkov,
 • manažment požiarnej ochrany a BOZP,
 • služby 24-hodinového dispečingu,
 • komunikácia s vlastníkmi,
 • riešenie záručných reklamácií.

Obsluha a kontrola technických zariadení budov:

 • bežná prevádzková kontrola,
 • kontrola a obsluha TZB podľa pravidiel stanovených výrobcom, prípadne legislatívou,
 • operatívna obsluha v prípade porúch, prípadne riešenie havarijných stavov zariadení.

Opravy a údržby budov a technických zariadení:

 • plán údržby a revízií technologických zariadení,
 • prevádzka a servis:
  • technologických zariadení (VZT, kúrenie, chladenie),
  • rozvodov el. energie,
  • rozvodov tepla,
  • rozvodov studenej vody, TÚV a kanalizácie,
  • osvetlenia spoločných vnútorných priestorov,
  • vonkajšieho areálového osvetlenia,
  • kamerového systému priemyselnej televízie CCTV,
  • elektrickej požiarnej signalizácie EPS,
  • odlučovača ropných látok,
  • sekčných brán,
  • výťahov,
  • prístupového systému SKV.
 • kontrola a údržba konštrukčných prvkov objektu a príp. opravy,
 • kontrola a údržba exteriérových prvkov objektu a príp. opravy,
 • prevádzka a údržba dopravného značenia v objekte a na priľahlých pozemkoch.

Podporné činnosti:

 • odvoz a likvidácia komunálneho odpadu,
 • upratovanie vnútorných a vonkajších spoločných priestorov a garáží vlastnou komunálnou technikou,
 • deratizácia, dezinsekcia budovy,
 • starostlivosť o vonkajšie zelené plochy,
 • letná údržba vonkajších a vnútorných priestorov,
 • zimná pohotovosť a údržba, odpratávanie snehu a ľadu.

Ochrana objektu a služby recepcie:

 • monitorovanie a systém kontroly vstupu do budovy,
 • 24-hodinová ochrana spoločných vnútorných aj vonkajších priestorov profesionálnou SBS,
 • centrálne monitorovanie bezpečnostným kamerovým systémom,
 • kľúčový manažment,
 • prevádzkovanie modernej elektronickej protipožiarnej signalizácie,
 • informačné a telefonické služby recepcie.

Energetický manažment:

 • komplexná správa dodávok energií (elektrická, tepelná),
 • dodávky pitnej vody,
 • služby energetika
 • energetické poradenstvo.