PANORAMA TOWERS

Bratislava, SR

Lokalita

Projekt Panorama Towers je zasadený do atraktívneho prostredia novovzniknutého Bratislavského nábrežia. Ponúka bezprostredný prístup k Dunaju a obľúbenému centru Eurovea, ktorého súčasťou je nábrežná promenáda. Tá ho spája s historickým centrom mesta a tvorí súvislé prepojenie popod hradný vrch až po River Park na nábreží. Nachádza sa v dosahu kompletnej občianskej vybavenosti, vďaka čomu naplní všetky potreby svojich obyvateľov. Od Panorama Towers je to iba na skok na Dunajskú hrádzu, ktorá poskytuje bohaté možnosti športového vyžitia pre bežcov, korčuliarov i cyklistov a vytvára skvelý prístup k Lužným lesom, jazerám v Čunove, Rusovciach a výborné spojenie s neďalekým Rakúskom. Panorama Towers má vynikajúcu strategickú polohu a veľmi prakticky využíva systémy mestskej a prímestskej dopravy s priamym napojením na diaľnicu a Bratislavský mestský okruh. Svojím charakterom predstavuje jedinečné miesto v centre Bratislavy, doslova na mieru šité pre potreby moderných ľudí 21. storočia.

Charakteristika objektu

Každá veža Panorama Towers ponúka 33 poschodí rozmanitých interiérových riešení. Okrem 605 bytov je súčasťou projektu aj Zelený park, obchody, kancelárie, reštaurácie, bary a samozrejme služby.

 • celkový počet bytov v oboch vežiach – 605,
 • plocha spravovanej obytnej plochy – 43 800 m2,
 • počet parkovacích miest – 928,
 • plocha spravovaných garážových hál a garáží – 24 750 m2,
 • retail – obchody a služby – 20,
 • plocha spravovaných retailov – 4 110 m2.

Galéria

Rozsah služieb

Ako správca bytového domu Panorama Towers zabezpečujeme najmä tieto činnosti:

Komplexný facility management budovy Panorama Towers:

 • koordinácia a riadenie všetkých podporných činností,
 • finančné riadenie a tvorba rozpočtu,
 • optimalizácia nákladov a systematické vyhľadávanie úspor nákladov,
 • práca facility manažéra,
 • správa a rozúčtovanie služieb, vypracovanie podkladov na fakturáciu spotreby energií a služieb,
 • vyhľadávanie dodávateľov jednotlivých služieb s účasťou vlastníkov,
 • manažment požiarnej ochrany a BOZP,
 • služby 24-hodinového dispečingu,
 • komunikácia s vlastníkmi,
 • riešenie záručných reklamácií.

Obsluha a kontrola technických zariadení budovy:

 • bežná prevádzková kontrola,
 • kontrola a obsluha TZB podľa pravidiel stanovených výrobcom, prípadne legislatívou,
 • operatívna obsluha v prípade porúch, prípadne riešenie havarijných stavov zariadení.

Opravy a údržby budovy a technických zariadení:

 • plán údržby a revízií technologických zariadení,
 • prevádzka a servis:
  • technologických zariadení (VZT, klíma, kúrenie),
  • rozvodov el. energie,
  • rozvodov tepla a chladu,
  • rozvodov studenej vody, TÚV a kanalizácie,
  • osvetlenia spoločných vnútorných priestorov,
  • vonkajšieho areálového osvetlenia,
  • kamerového systému priemyselnej televízie CCTV,
  • elektrickej požiarnej signalizácie EPS,
  • odlučovača tukov OT,
  • sekčných brán a rámp na vjazdoch do garáží,
  • výťahov,
  • parkovacieho systému,
  • prístupového systému SKV.
 • kontrola a údržba konštrukčných prvkov objektu a príp. opravy,
 • kontrola a údržba exteriérových prvkov objektu a príp. opravy,
 • prevádzka a údržba dopravného značenia v objekte a na priľahlých pozemkoch.

Podporné činnosti:

 • odvoz a likvidácia komunálneho odpadu,
 • upratovanie vnútorných a vonkajších spoločných priestorov a garáží vlastnou komunálnou technikou,
 • čistenie fasády objektu 2-krát ročne, prípadne podľa potreby,
 • deratizácia, dezinsekcia budovy,
 • starostlivosť o vonkajšie zelené plochy,
 • letná údržba vonkajších a vnútorných priestorov,
 • zimná pohotovosť a údržba, odpratávanie snehu a ľadu.

Ochrana objektu a služby recepcie:

 • monitorovanie a systém kontroly vstupu do budovy,
 • 24-hodinová ochrana spoločných vnútorných aj vonkajších priestorov profesionálnou SBS,
 • centrálne monitorovanie bezpečnostným kamerovým systémom,
 • riadenie prístupu motorových vozidiel do parkovacích priestorov,
 • kľúčový manažment,
 • prevádzkovanie modernej elektronickej protipožiarnej signalizácie,
 • informačné a telefonické služby recepcie.

Energetický manažment:

 • komplexná správa dodávok energií (elektrická, tepelná a chlad),
 • dodávky pitnej vody,
 • služby energetika,
 • energetické poradenstvo.

Recepcia veža č.1: 0918 834 420
Recepcia veža č.2: 0918 834 681