PRIVATE RESIDENCES ŠTRBSKÉ PLESO

Štrbské Pleso, SR

Lokalita

Private residences Štrbské pleso sa nachádza na brehu jazera Štrbské pleso v blízkosti bývalého liečebného domu Hviezdoslav, ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciou, a v roku 2009 dostal názov Grand Hotel Kempinski, ako prvý 5 hviezdičkový hotel na Slovensku.

Charakteristika objektu

Ide spolu o 8 apartmánových domov s celkovým počtom 25 rezidencií, ktoré boli  úplne dokončené v roku 2011, a veľkú podzemnú garáž s 2 poschodiami ( 1PP a 2PP ). Budovy sú z liateho betónu s kamennou žulovou fasádou a veľkými sklenenými výplňami, ktoré tvoria jej súčasť. Celý komplex apartmánových domov je pomenovaný a rozdelený na 2 časti, a to : Západnú dostavbu, ktorú tvoria dva apartmánové domy ( W1 , W2 ) so 6 apartmánmi, tá je v susedstve hotela Solisko, a východnú dostavbu so 6 apartmánovými domami ( E1, E2, E3, E4, E5, E6 ) s 19 apartmánmi. Pod apartmánovými domami E5 a E6 sú podzemné garáže s 43 parkovacími miestami.

Galéria

Rozsah služieb

Ako správca zabezpečujeme nasledujúce služby:

kompletnú správu nehnuteľnosti v zmysle zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v jeho platnom znení:

 • vypracovávanie zálohových predpisov, rozúčtovanie služieb
 • rozúčtovanie nákladov za všetky energie (voda, plyn, elektrina spoločných priestorov, teplo ),
 • vyhľadávanie dodávateľov jednotlivých služieb s účasťou majiteľov
 • komunikáciu s vlastníkmi
 • manažment požiarnej ochrany a BOZP
 • správa prístupových kariet
 • riešenie reklamácií

Obsluha a kontrola technických zariadení budov:

 • bežná prevádzková kontrola,
 • operatívna obsluha v prípade porúch, riešenie havarijných stavov technológií,
 • obsluha 3 samostatných kotolní v celom komplexe,
 • nonstop služba dispečingu.

Cieľom správy je zaistiť nižšiu poruchovosť, dlhšiu životnosť a funkčnosť technických a technologických zariadení. Súčasťou povinností správcu je plánovanie údržby – rozpis pravidelnej preventívnej údržby v pravidelných časových intervaloch.

Opravy a údržba budov a technických zariadení:

 • Plán revízií, kontról, údržby a opráv technologických zariadení,
 • prevádzka a servis:
  • technologických zariadení (VZT, kúrenie),
  • kotolní,
  • komínov,
  • rozvodov el. energie,
  • rozvodov tepla, plynu,
  • rozvodov studenej vody, TÚV a kanalizácie,
  • osvetlenia spoločných vnútorných a vonkajších priestorov,
  • sekčných rolovacích brán pri vjazde do garáží, parkovacej rampy,
  • výťahov,
  • prístupového kartového systému budov,
  • elektrickej požiarnej signalizácie ( EPS ),
  • stabilného hasiacého zariadenia ( SHZ ),
  • odlučovačov ropných látok
 • kontrola a údržba konštrukčných prvkov objektu a príp. opravy,
 • kontrola a údržba exteriérových prvkov objektu a príp. opravy

Podporné činnosti :

 • zimná a letná údržba prislúchajúcich vonkajších plôch strojmi a mechanizmami, úprava zelene,
 • upratovanie vnútorných a vonkajších priestorov, vrátane sklenených výplní, čistenie fasád…,
 • vykonávanie drobných opráv pre majiteľov,
 • deratizácia, dezinsekcia , dezinfekcia budov a spoločných priestorov,
 • zimná pohotovosť, odpratávanie snehu a ľadu z príslušnej komunikácie, parkovísk, vstupu do budov a príjazdov do garáži.

Naším hlavným zámerom je mať spokojných klientov. Ide o dosiahnutie harmónie v ich vzťahu a ponúknutie profesionálnych, komplexných a komfortných služieb. Preto sú naše služby a ich zlepšovanie a rozširovanie podriadené tomuto cieľu a zároveň sa ochotne prispôsobujeme individuálnym špecifickým požiadavkám. Naši zamestnanci disponujú potrebným vzdelaním a dlhoročnou praxou v odbore a zároveň neustále zvyšujú svoje schopnosti pomocou odborných školení, aby dokázali progresívne a efektívne poskytovať kvalitnejšie služby. Vďaka profesionálnym interným a externým pracovníkom poskytujeme odborné poradenstvo v prevádzkovej a technickej oblasti.

Štatistické informácie

Jednotlivé objekty 
Apartmánový dom Západ 1 ( W1 )2 apartmány s plochou 832 m2
Apartmánový dom Západ 2 ( W2 )4 apartmány s plochou 1 066 m2
Apartmánový dom Východ 1 ( E1 )4 apartmány s plochou 757 m2
Apartmánový dom Východ 2 ( E2 )3 apartmány s plochou 621 m2
Apartmánový dom Východ 3 ( E3 )3 apartmány s plochou 713 m2
Apartmánový dom Východ 4 ( E4 )3 apartmány s plochou 745 m2
Apartmánový dom Východ 5 ( E5 )3 apartmány s plochou 371 m2
Apartmánový dom Východ 6 ( E6 )3 apartmány s plochou 371 m2
Garáže ( 1PP a 2PP )s plochou 1 314 m2