Lokalita

BD Pálenica 2 sa nachádza v Tatranskej Štrbe.

Charakteristika projektu

BD Pálenica bol realizovaný s cieľom získania 43 bytových jednotiek pre potreby ubytovania pracovníkov užívateľa. Ide o 5-podlažnú budovu s troma sekciami a dvoma samostatnými vchodmi do budovy. Obytný dom pre sekciu „A“ a „B“ má v prízemí umiestnenú vrátnicu, vymenníkovú stanicu a spoločnú práčovňu. V sekcii „C“ sú v prízemí umiestnené pivnice a miestnosť pre upratovačku.

Rozsah služieb

Ako správca BD Pálenica 2 zabezpečujeme nasledujúce služby:

 

kompletnú správu nehnuteľnosti v zmysle zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov:

 

  • vypracovávanie zálohových predpisov,
  • rozúčtovanie nákladov,

 

ďalšie služby:

  • preventívna a operatívna údržba spoločných a bytových priestorov,
  • zimná a letná údržba prislúchajúcich vonkajších plôch,
  • obsluha kotolne,
  • upratovací servis spoločných priestorov, čistenie fasády vrátane okien, zimná i letná údržba vonkajších plôch,
  • vykonávanie drobných opráv pre vlastníkov bytov.

 

Cieľom správy je zaistiť nižšiu poruchovosť, dlhšiu životnosť a funkčnosť technických a technologických zariadení. Súčasťou povinností správcu je plánovanie údržby – rozpis pravidelnej preventívnej údržby v pravidelných časových intervaloch. Naším hlavným zámerom je mať spokojných klientov. Ide o dosiahnutie harmónie v ich vzťahu a ponúknutie profesionálnych, komplexných a komfortných služieb. Preto sú naše služby a ich zlepšovanie a rozširovanie podriadené tomuto cieľu a zároveň sa ochotne prispôsobujeme individuálnym špecifickým požiadavkám. Naši zamestnanci disponujú potrebným vzdelaním a dlhoročnou praxou v odbore a zároveň neustále zvyšujú svoje schopnosti pomocou odborných školení, aby dokázali progresívne a efektívne poskytovať kvalitnejšie služby. Vďaka profesionálnym interným a externým pracovníkom poskytujeme odborné poradenstvo v prevádzkovej a technickej oblasti.

Štatistické informácie

Objekt sa skladá z troch sekcií, z ktorých sekcia A a B má po 15 bytov a sekcia C 13 bytov.
Bytový dom má celkovú podlahovú plochu 2 048 m2.