img1
img2
img3
img4
img5
img6
img7
img8

ŠTÚDIO KOLIBA

Bratislava, SR

Lokalita

Areál ŠTÚDIA KOLIBA a.s. je bývalým areálom Slovenskej filmovej tvorby, š. p., ktorý je situovaný v rovnomennej bratislavskej mestskej štvrti na úpätí Malých Karpát. Na jeho ploche sa nachádzajú administratívne priestory, filmové ateliéry, technologické budovy a sklady. V areáli sa nachádza aj administratívna budova, ktorej vlastníkom a zároveň aj užívateľom je TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Charakteristika objektu

Vlastníkom areálu je ŠTÚDIO KOLIBA a.s., ktoré prenajíma vyššie spomínané priestory rôznym nájomcom.

Nájomcov môžeme rozdeliť do 2 skupín – spoločnosti s televíznym, resp. filmovým zameraním a ostatní nájomcovia.

Hlavným nájomcom je televízia JOJ, ktorá využíva hlavnú administratívnu budovu (kancelárie a spravodajské štúdiá) a 3 filmové ateliéry na výrobu televíznej tvorby. Ďalšie spoločnosti s televíznym, resp. filmovým zameraním:

Produkčné spoločnosti ako Slovenská produkčná a.s., D.N.A. s.r.o., Ateliér, s.r.o., Filmpark Production and Studios a v neposladenom rade hudobná produkčná spoločnosť IMT Smile media s.r.o. či raper „VEC“.

Z ostatných nájomcov je najvýznamnejšia spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., ktorá si okrem vlastnej administratívnej budovy prenajíma kancelárske a skladové priestory.

Spoločnosť Barani Design s.r.o. a Barani Design Technologies so svojimi unikátnymi meteorologickými stanicami.

Časť priestorov využívajú umelci – samostatní hudobníci a hudobné skupiny ako hudobné skúšobne, resp. štúdiá a výtvarníci ako maliarske a sochárske ateliéry.

Ďalšie priestory využíva niekoľko firiem na prenájom kancelárskych a skladových priestorov.

Galéria

Rozsah služieb

Ako správa zabezpečujeme nasledujúce služby:

  • dodávku médií (voda, elektrická energia, plyn),
  • údržbu zelených plôch,
  • dezinfekciu a deratizáciu požadovaných priestorov,
  • zimnú údržbu miestnych komunikácií,
  • zabezpečenie požiarnej ochrany,
  • údržbu a kontrolu technického vybavenia v rámci plánu preventívnej údržby,
  • zabezpečenie stráženia areálu súkromnou bezpečnostnou službou.

Štatistické informácie

Výmera pozemku 87 028 m2
Zastavaná plocha 25 802 m2
Parkoviská 5 200 m2
Komunikácie 40 780 m2
Zelené plochy upravené 2 644 m2
Les 12 602 m2