TERNO

Bratislava, SR

Lokalita

TERNO Slovensko, spotrebné družstvo, vlastní nehnuteľnosti – nebytové priestory, v ktorých prevádzkuje maloobchodné predajne potravín alebo ich prenajíma. Ide o objekty, ktoré majú charakter nákupných stredísk, obchodných domov, polyfunkčných objektov alebo samostatne stojacich účelových budov.

Galéria

Rozsah služieb

Naša spoločnosť zabezpečuje služby spojené s výkonom správy a údržby objektov spoločnosti TERNO Slovensko, spotrebné družstvo.

Ako správca zabezpečujeme nasledovné služby:

 • manažment technickej správy objektov,
 • zabezpečenie bežnej údržby,
 • zabezpečenie drobných opráv,
 • vypracovanie ponúk na opravy,
 • príprava plánu revízií a odborných prehliadok,
 • vedenie dokumentácie súvisiacej so správou,
 • energetický manažment,
 • záhradnícke služby,
 • likvidácia odpadu,
 • upratovanie,
 • zimná údržba (odstraňovanie snehu, posyp),
 • deratizácia,
 • služby v oblasti súkromnej bezpečnosti,
 • služby požiarnej ochrany (hasiace zariadenia, hydranty, požiarne uzávery),
 • údržba, servis a revízie technologických zariadení,
 • obsluha a servis klimatizácie, vzduchotechniky, vykurovania,
 • servis zdvíhacích zariadení (vyrovnávacie plošiny, výťahy, mreže).

Štatistické informácie

Celková plocha objektov v správe je cca 43 000 m².

Referencie

Objekty v správe:

 • Drotárska 51, 811 02 Bratislava
 • Svätoplukova 11/B, 902 01 Pezinok
 • Homolová 2, 841 02 Bratislava
 • Bratská 3, 851 01 Bratislava
 • J. Kostru 1, 841 07 Bratislava
 • Pekná cesta 2/A, 831 54 Bratislava
 • Kašmírska 5, 821 04 Bratislava
 • Jasovská 3/A, 851 07 Bratislava
 • Seberíniho 14, 821 03 Bratislava
 • Starhradská 1, 821 03 Bratislava
 • Miletičova 9, 821 08 Bratislava
 • Hraničná 20, 821 05 Bratislava
 • Stromová 16, 833 02 Bratislava
 • Nobelova 3/A, 831 02 Bratislava
 • Osloboditeľská 22, 831 07 Bratislava
 • Balkánska 133, 851 10 Bratislava
 • Drieňová 40, 821 02 Bratislava
 • Ovocná 10, Bratislava-Jarovce
 • Šíravská 1, Bratislava-Vrakuňa
 • Gaštanová 8, Bratislava
 • Kubániho 16, Bratislava