VECTOR PARKS

Svätý Jur, Rača, Malý Šariš

Lokalita

Logistické parky sa nachádzajú v tesnej blízkosti miest, s bezprostredným napojením na hlavné diaľničné ťahy Slovenska, Česka, Rakúska či Maďarska. Spojenie s leteckou, vlakovou aj mestskou dopravou je vďaka ich strategickej lokalite v dosahu niekoľkých minút.

Vector Parks Svätý Jur sa nachádza len 2 km od Bratislavy, hlavného mesta Slovenska. Výhodná poloha parku umožňuje rýchle spojenie s Bratislavou či rezidenčnou štvrťou Svätý Jur a ďalšími okolitými mestami. V priebehu niekoľkých minút sa dá pohodlne napojiť na diaľnicu D1 (Košice – Bratislava – Viedeň) a D2 (Praha – Brno – Bratislava – Budapešť). Na dosah sú aj dve medzinárodné letiská –letisko v Bratislave, vzdialené len 14 minút od parku, a letisko vo Viedni, nachádzajúce sa len 55 minút od parku.

Vector Parks Rača sa nachádza priamo v Bratislave. Strategická lokalita parku umožňuje rýchle napojenie na diaľnicu D1 (Košice – Bratislava – Viedeň) a D2 (Praha – Brno – Bratislava – Budapešť) a hlavné dopravné ťahy mesta. Blízka dostupnosť medzinárodného letiska Bratislava (len 14 minút od areálu parku) a medzinárodného letiska vo Viedni (len necelých 60 minút od areálu) sú neoceniteľnou výhodou.

Vector Parks Malý Šariš sa nachádza 2 km od Prešova a dopravne je napojený na cestu I. triedy I/18 Žilina – Poprad – Prešov. Vzdialenosť od vybudovanej diaľnice D1 (Bratislava – Žilina – Košice) a diaľničného privádzača do mesta Prešov je 1 km. Areál je situovaný v okrajovej časti obce Malý Šariš.

Charakteristika objektu

Vector Parks Bratislava – Rača

Moderný, energeticky úsporný industriálny park Rača pozostáva z troch hlavných budov s celkovou rozlohou parku 69 000 m².

Vector Parks Bratislava – Sv. Jur

Moderný a komplexne vybavený industriálny park Svätý Jur sa rozprestiera na ploche 32 000 m². Pozostáva z dvoch skladových budov triedy A.

Vector Parks Bratislava – Malý Šariš

Industriálny park má k dispozícii približne 16 127 m2 prenajatej plochy, 10 684 m2 spevnených plôch, ciest a komunikácií ako aj vonkajších obslužných priestorov, 12 832 m2 trávnatých a ostatných plôch, ktoré sú momentálne k dispozícii na ďalšiu výstavbu.

Cieľom Vector Parks je poskytovať viac ako len skladový priestor pre klientov – skladový priestor je viac ako budova. Priestory klientom poskytujú komplexné podmienky na fungovanie ich biznisu bez akýchkoľvek kompromisov. Vybavenie parkov so špecifickými službami a zariadením presahuje štandardy bežných logistických a industriálnych priestorov. Všetky industriálne parky sa nachádzajú v blízkosti väčších miest, ktoré ponúkajú kvalitnejšie pracovné možnosti. Spolupráca s našimi klientmi sa nekončí podpísaním zmluvy, ale je postavená na budovaní dlhotrvajúceho vzťahu. Každý klient sa pre nás stáva partnerom, ktorému sa snažíme vytvárať ideálne podmienky na rozvoj jeho biznisu.

Galéria

Rozsah služieb

Komplexný manažment budovy:

 • koordinácia a riadenie všetkých podporných činností,
 • optimalizácia nákladov a systematické vyhľadávanie úspor nákladov,
 • práca manažéra budovy,
 • vyhľadávanie dodávateľov jednotlivých služieb s účasťou zákazníka,
 • služby 24-hodinového dispečingu,
 • komunikácia so zákazníkmi.

Obsluha a kontrola technických zariadení budov:

 • bežná prevádzková kontrola,
 • kontrola a obsluha TZB podľa pravidiel stanovených výrobcom, prípadne legislatívou,
 • operatívna obsluha v prípade porúch a riešenie havarijných stavov zariadení.

Opravy a údržba budov a technických zariadení:

 • plán údržby a revízií technologických zariadení,
 • prevádzka a servis:
  • technologických zariadení (VZT, klimatizácia, kúrenie),
  • rozvodov el. energie,
  • rozvodov tepla a chladenia,
  • rozvodov studenej vody, TÚV a kanalizácie,
  • osvetlenia spoločných vnútorných priestorov,
  • vonkajšieho osvetlenia areálu,
  • kamerového systému priemyselnej televízie – CCTV,
  • elektrickej požiarnej signalizácie EPS,
  • elektrického zabezpečovacieho systému EZS,
  • stabilných hasiacich zariadení SHZ
  • odlučovačov tukov OT
  • odlučovaču ropných látok
  • sekčných brán a rámp na vjazdoch do garáží,
  • výťahov, eskalátorov, elevátorov,
  • parkovacieho a navigačného systému,
 • kontrola a údržba konštrukčných prvkov objektu a prípadné opravy,
 • kontrola a údržba exteriérových prvkov objektu a prípadné opravy,
 • prevádzka a údržba dopravného značenia.

Ostatné činnosti:

 • manažment kľúčov,
 • prevádzkovanie modernej elektronickej protipožiarnej signalizácie,
 • prevádzkovanie inštalovaných stabilných hasiacich zariadení.

Energetický manažment:

 • služby energetika,
 • energetické poradenstvo.