WESTEND BIZNIS ZÓNA

Bratislava, SR

Lokalita

Westend biznis zóna sa nachádza v mestskej časti Karlova Ves – Patrónka. Táto lokalita je dokonalou kombináciou krásnej prírody a kompletne vybudovanej infraštruktúry. Patrónka je dôležitý dopravný uzol v Bratislave, ktorý dostal meno podľa továrne na výrobu nábojov (patrónov), ktorá sa v tejto lokalite kedysi nachádzala. Do druhej svetovej vojny znel oficiálny názov lokality Westend, resp. Západ. Rozprestiera sa v okolí križovatky komunikácií Lamačská cesta, Mlynská dolina, Limbová a Brnianska smerom na západ k areálu SAV. Samozrejmosťou je bezproblémové napojenie na diaľničný obchvat Bratislavy. Nachádza sa tu aj zastávka SAD a MHD a prístupová cesta na Železnú studienku – do jednej z najkrajších a Bratislavčanmi najvyhľadávanejších zelených častí mesta. Zároveň je lokalizovaný neďaleko od centra v prostredí, ktoré je obklopené lesom. 

Charakteristika objektu

Westend biznis zóna tvorí v súčasnosti komplex budov Westend CourtWestend SquareWestend Gate Westend Plazza. Nájomníci majú k dispozícii dostatok parkovacích miest vonku, v podzemnej garáži.  

Administratívne priestory budov sú vhodné na moduláciu podľa požiadavky klienta. Samozrejmosťou sú klimatizované priestory a vybavenie sociálnymi zariadeniami. Budovy sú vybavené najmodernejšími systémami, ako EPS, SHZ, MaR, CCTV, ktoré zvyšujú štandard priestorov a napomáhajú hlavne ich bezpečnosti. V areáli sa nachádza Slovenská pošta, potraviny, drogéria, kaviareň, stravovacie zariadenia, kvetinárstvo a trafika.  

Westend Court má 9 nadzemných podlaží so 7 500 m2 administratívnych a kancelárskych priestorov vyšších štandardov s maximálnou variabilitou priestoru, 700 m2 skladovacích priestorov a takmer 1000 m2 retailov.

Westend Square 

Nerušiaca architektúra stavby a moderne zariadená budova so službami recepcie sa stala novou dominantou bratislavskej Patrónky. K dispozícii sú 3 podzemné podlažia s 260 parkovacími státiami chránené vstupnými a výstupnými rampami a taktiež kontrolované súkromnou bezpečnostnou službou. Súčasťou sú aj skladové priestory na prenájom. Celková plocha administratívnych priestorov a obchodných prevádzok vo Westend Square je viac ako 17 000 štvorcových metrov. V budove sa nachádza jedáleň, kvetinárstvo a kaviareň. 

Westend Gate 

Westend Gate predstavuje kancelárske priestory štandardu A. Architektúra projektu odzrkadľuje najnovšie trendy na poli moderných kancelárskych priestorov. Vo dvoch budovách je k dispozícií takmer 35 000 m2 prenajímateľnej plochy administratívnych, obchodných a skladových priestorov, ktoré predstavujú jednu z najväčších podlahových výmer na trhu kancelárií. Obidve budovy majú deväť nadzemných podlaží a komplex disponuje tromi podzemnými podlažiami, kde sa nachádza 537 parkovacích miest. Zamestnanci majú k dispozícii doplnkové služby, ako je kantína, reštaurácie , kaviareň a kompletné zázemie pre cyklistov vrátane spŕch. Pri stavbe prebehla aj kompletná úprava križovatky a výstavba nového kruhového objazdu, čo zabezpečilo plynulejšie dopravné napojenie na Lamačskú cestu. 

Westend Plazza 

Architektúra objektu odzrkadľuje najnovšie trendy moderných kancelárskych priestorov a spolu s nádvorím a malým námestím s fontánou dopĺňa biznis bulvár Westend. V dvoch navzájom prepojených budovách T a Z je k dispozícii 33 000 m2 administratívnych a kancelárskych priestorov najvyšších štandardov s maximálnou variabilitou priestoru. Špecifikom projektu je jedna z najväčších podlahových výmer samostatného poschodia na trhu – až 5000m2. Vo Westend Plazza však môžu sídliť aj spoločnosti, ktoré uprednostňujú výmery od 18m2, ktorým je venované celé jedno podlažie. Flexibilita týchto priestorov ponúka komfortné pracovné prostredie a moderné vybavenie spĺňa najprísnejšie medzinárodné normy, ktoré zahŕňajú požiadavky na ekologickosť a energetickú efektívnosť budovy. Budova T má 6 poschodí a budova Z má 8 poschodí. Na štyroch podlažiach v podzemnej garáži nájde parkovanie viac ako 1100 áut. K dispozícii je aj reprezentatívne kongresové centrum s troma sálami rôznej kapacity. Na prízemí sa nachádzajú prevádzky so službami, ktoré zvyšujú pracovný komfort všetkých nájomníkov i návštevníkov biznis zóny ako napríklad priestranný „food court“ s prevádzkami domácej i svetovej kuchyne s kapacitou 270 ľudí. 

Rozsah služieb

Ako správa budov Westend biznis zóny zabezpečujeme nasledujúce služby:

Komplexný manažment budov:

 • koordinácia a riadenie všetkých podporných činností,
 • finančné riadenie a tvorba rozpočtu,
 • optimalizácia nákladov a systematické vyhľadávanie úspor nákladov,
 • práca manažéra budovy,
 • správa a rozúčtovanie služieb, vypracovanie podkladov na fakturáciu spotreby energií a služieb,
 • vyhľadávanie dodávateľov jednotlivých služieb s účasťou vlastníkov,
 • manažment požiarnej ochrany a BOZP,
 • manažment prístupového bezpečnostného systému a parkovacieho systému, správa prístupových kariet,
 • komunikácia s vlastníkmi a partnerskými organizáciami,
 • riešenie reklamácií.

Obsluha a kontrola technických zariadení budov:

 • bežná prevádzková kontrola
 • kontrola a obsluha TZB podľa pravidiel stanovených výrobcom a legislatívou
 • operatívna obsluha v prípade porúch, riešenie havarijných stavov technológií
 • nonstop dispečing

Opravy a údržba budov a technických zariadení:

 • plán revízií, kontrol, údržby a opráv technologických zariadení,
 • prevádzka a servis:
  • technologických zariadení,
  • rozvodov elektrickej energie,
  • rozvodov tepla a chladenia,
  • rozvodov studenej vody, TÚV, kanalizácie,
  • osvetlenia interiérových priestorov,
  • osvetlenia parku a prislúchajúceho okolia objektu,
  • kamerového systému priemyselnej televízie CCTV,
  • elektrickej požiarnej signalizácie EPS,
  • stabilného hasiaceho zariadenia SHZ,
  • odlučovačov tukov OT,
  • odlučovaču ropných látok,
  • rolovacích brán a rámp na vjazde do garáže,
  • výťahov,
  • parkovacieho systému,
  • prístupového systému SKV,
 • kontrola a údržba konštrukčných prvkov objektu a opravy,
 • kontrola a údržba exteriérových prvkov objektu a opravy,
 • prevádzka a údržba dopravného značenia v objekte a na priľahlých pozemkoch.

Podporné činnosti:

 • zabezpečovanie služieb OLO a zberu triedeného odpadu,
 • upratovanie vnútorných a vonkajších spoločných priestorov a garáže,
 • deratizácia a dezinsekcia objektu,
 • starostlivosť o vonkajšie zelené plochy,
 • letná údržba vnútorných a vonkajších priestorov,
 • zimná pohotovosť a zimná údržba, odhŕňanie snehu, odstraňovanie ľadu.

Ochrana objektu a služby recepcie:

 • monitorovanie a systém kontroly vstupu do objektu,
 • 24-hodinová ochrana objektu a bezprostredného okolia objektu profesionálnou SBS,
 • centrálny monitoring bezpečnostným kamerovým systémom,
 • riadenie prístupu motorových vozidiel do parkovacieho priestoru,
 • kľúčový manažment,
 • prevádzkovanie EPS,
 • informačné a telefonické služby recepcie.

Energetický manažment:

 • komplexná správa dodávok energií (elektrina, plyn, teplo a chlad),
 • dodávka pitnej vody a TÚV,
 • služby energetika,
 • energetické poradenstvo.

Štatistické informácie

Základná charakteristika Westend Plazza  Základná charakteristika Westend Court  
Výmera pozemku11 746 m2 Výmera pozemku3 158 m2 
Zastavaná plocha4 552 m2 Zastavaná plocha1 726 m2 
Celková úžitková plocha37 909 m2 Celková úžitková plocha8 945,3 m2 
Celková kancelárska plocha33 040 m2 Celková kancelárska plocha7 452 m2 
Celková retail plocha3 292 m2 Celková retail plocha790,63 m2 
Celková skladová plocha1 576 m2 Celková skladová plocha702,67 m2 
Počet parkovacích boxov1 109 
Základná charakteristika Westend Square
Výmera pozemku5 176 m2
Zastavaná plocha4 072 m2
Celková úžitková plocha21 412,90 m2
Celková kancelárska plocha18 773,80 m2
Celková retail plocha1 303,80 m2
Celková skladová plocha1 335,30 m2
Počet parkovacích boxov260
Základná charakteristika Westend Gate
Výmera pozemku11 191 m2
Zastavaná plocha3 141 m2
Celková úžitková plocha34 949 m2
Celková kancelárska plocha32 105 m2
Celková retail plocha1 633 m2
Celková skladová plocha1 211 m2
Počet parkovacích boxov v podzemnej garáži a pred objektom534 + 64