KLINGERKA BYTOVÁ VEŽA je novým objektom v správe Danube Facility Services

Od mája 2022 zabezpečujeme správu bytového domu v lokalite Ružinov – Klingerka Bytová veža, ktorá je súčasťou Polyfunkčného komplexu Klingerka. Naša spoločnosť zabezpečuje komplexnú technickú správu budovy, technickú prevádzku a údržbu zariadení.