Danube Facility Services s.r.o. získala ďalší Certifikát manažérskych systémov OHSAS 18001:2007

V súčasnosti sa zvyšujú nároky na kvalitu výrobkov a služieb, čo vedie spoločnosti k neustálemu zlepšovaniu sa a efektívnemu uspokojovaniu potrieb zákazníka. Nemenej dôležitý je aj zodpovedný prístup k životnému prostrediu, a to vo všetkých oblastiach podnikania. Oba aspekty by mali byť neoddeliteľnou a prirodzenou súčasťou filozofie každodenného riadenia spoločnosti....