NAŠA SPOLOČNOSŤ SA STALA ČLENOM SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE FACILITY MANAGEMENTU

Začiatkom roka 2017 sa stala naša spoločnosť členom Slovenskej Asociácie Facility Managementu.STRUČNE O SAFMSlovenská asociácia facility managementu bola založená v Bratislave v roku 2009. Jej vznik bol reakciou na zvyšujúce sa nároky uplatňovania facility managementu v organizáciách. SAFM je gestorom kvality facility managementu na Slovensku.Slovenská asociácia facility managementu je občianskym...