KLINGERKA BYTOVÁ VEŽA

KLINGERKA BYTOVÁ VEŽA Bratislava, SR https://klingerka.sk Lokalita Klingerka je 35 – poschodová bytová veža, ktorá je súčasťou Polyfunkčného komplexu ktorý tvorí Klingerka offices (administratívna budova) a parkovací dom. Nachádza sa v zóne „Klingerka“, ktorá je vymedzená ulicami Prístavná, Súkennícka, Plátennícka a Valchárska, na okraji Ružinova. Charakteristika objektu Nadzemnú časť objektu...