DANUBE FACILITY SERVICES, S.R.O., ZÍSKALA ĎALŠÍ CERTIFIKÁT MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV ISO 50001:2011

Spoločnosť Danube Facility Services, s.r.o., získala v júli 2015 medzinárodný certifikát systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001:2011, ktorý je v poradí už štvrtým ISO certifikátom vo vlastníctve našej firmy. Zavedenie a certifikácia systému energetického manažérstva prinášajú výhody pre našu spoločnosť vo viacerých oblastiach, a to: zlepšenie energetickej efektívnosti, zníženie...